Bijstand in Ouder-Amstel

U hebt weinig of geen inkomen. U hebt geen eigen geld. Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heeft u een bijstandsuitkering? Geef dan vakanties of wijzigingen in uw situatie aan ons door.

Uitkering aanvragen 

U kunt op Werk.nl direct een uitkering aanvragen met uw DigiD. Heeft u geen computer of computerervaring dan kunt u voor hulp een afspraak maken met het Werkplein. Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 088-898 9294 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Voor persoonlijk contact kunt u terecht op de regiovestiging Groot Amsterdam aan de Delflandlaan 3-5, 1062 EA in Amsterdam.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dit in het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan en mail het formulier naar gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet.

Gebruik het mutatieformulier bij:

  • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
  • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
  • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
  • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
  • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
  • Verhuizen;
  • Ziekte.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit aan in het formulier Melding vakantie (pdf, 146 kB) en mail het formulier naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Vermogen

Een deel van het vermogen telt in het kader van de bijstand niet mee. Dit is het “vrij te laten vermogen”. Dit bedrag bedraagt voor een alleenstaande € 7.605,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden € 15.210,00 (tarieven 2023).  

Bijstandsnormen

Elk jaar worden door het Rijk nieuwe bijstandsnormen vastgesteld. De bijstandsnormen kunt u lezen in bijlage 1 van de Normenbrief 1 januari 2023 - Informatie voor gemeenten op Rijksoverheid.nl. De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon en gelden per 1 januari 2023. 

Eigen huis en bijstand 

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis. Mogelijk krijgt u bijstand toegekend in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek. Lees meer op Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand op Rijksoverheid.nl

Uw rechten en plichten in een overzicht  

Lees op Rijksoverheid.nl wat uw rechten en plichten zijn als bijstandsgerechtigde. Ook kunt u onze Dienstverleningsmap (pdf, 8 MB) aanvragen. Hierin vindt u naast informatie over uw rechten en plichten als  bijstandsgerechtigde, landelijke regelgeving en informatie over toeslagen, gemeentelijke voorzieningen en sollicitatietips. Ook kunt u hier de formulieren Mutatieformulier participatiewet, Sollicitatie overzicht en Melding vakantie vinden.

De Dienstverleningsmap kunt u aanvragen via webredactie@duoplus.nl

Begeleiding vanuit de Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Ook de bijstand valt hieronder. De wet geeft begeleiding en moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Daarom krijgt u naast uw bijstandsuitkering intensieve begeleiding voor levensonderhoud. Dat geldt zowel voor mensen met als zonder arbeidsplicht. Er zijn verschillende vormen van hulp. U krijgt hulp en ondersteuning bij het oplossen van problemen. Ook proberen we ervoor te zorgen dat u niet in een isolement terecht komt. U wilt uiteindelijk zo kort mogelijk afhankelijk zijn van de bijstand. 

Vanuit de Participatiewet krijgt u te maken met onder andere: 

Meer informatie