Bijstand in Ouder-Amstel

Algemene bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. U kunt aanspraak maken op algemene bijstand vanuit de Participatiewet als u geen recht heeft op een andere uitkering.

Uitkering aanvragen 

U kunt op Werk.nl direct een uitkering aanvragen met uw DigiD. Heeft u geen computer of computerervaring dan kunt u voor hulp een afspraak maken met het Werkplein. Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, telefoon 0900 - 9294. Voor persoonlijk contact kunt u terecht op de regiovestiging Groot Amsterdam aan de Delflandlaan 3-5, 1062 EA in Amsterdam.

Bijstandsnormen

Elk jaar worden door het Rijk nieuwe bijstandsnormen vastgesteld. De bijstandsnormen kunt u lezen in bijlage 1 van de Normenbrief 1 januari 2022 - Informatie voor gemeenten op Rijksoverheid.nl. De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon en gelden per 1 januari 2022. 

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, geef dit via het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet.

Gebruik het mutatieformulier bij:

  • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
  • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
  • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
  • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
  • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
  • Verhuizen;
  • Ziekte.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 139 kB) aan ons door via gemeente@ouder-amstel.nl.

Participatiewet

Naast uw bijstandsuitkering krijgt u vanuit de Participatiewet intensieve begeleiding voor levensonderhoud. Dat geldt zowel voor mensen met als zonder arbeidsplicht. Er zijn verschillende vormen van hulp die tot doel hebben om problemen op te lossen, een eventueel isolement te voorkomen en uiteindelijk de afhankelijkheid van de bijstand zo kort mogelijk te houden. 

Vanuit de Participatiewet krijgt u te maken met onder andere: 

Vermogen

Een deel van het vermogen telt in het kader van de bijstand niet mee. Dit is het “vrij te laten vermogen”. Dit bedrag bedraagt voor een alleenstaande € 6.505,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden € 13.010,00 (januari 2022).  

Krediethypotheek

In de Participatiewet is weergegeven dat de belanghebbende die bijstand aanvraagt en eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning bijstand kan worden toegekend in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek. 

Uw rechten en plichten in een overzicht  

In de Dienstverleningsmap (pdf, 8 MB) leest u welke rechten en plichten u heeft als  bijstandsgerechtigde. U vindt hier landelijke regelgeving en informatie over toeslagen, gemeentelijke voorzieningen en sollicitatietips. Ook kunt u hier de formulieren Mutatieformulier participatiewet, Sollicitatie overzicht en Melding vakantie vinden.

De Dienstverleningsmap kunt u aanvragen via webredactie@duoplus.nl

Meer informatie