Bijstand in Ouder-Amstel

U hebt weinig of geen inkomen en eigen geld. Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heeft u een bijstandsuitkering? Geef dan vakanties of wijzigingen in uw situatie aan ons door.

Uitkering aanvragen 

U kunt op Werk.nl direct een uitkering aanvragen met uw DigiD. Heeft u geen computer of computerervaring dan kunt u voor hulp een afspraak maken met het Werkplein. Dit kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 088-898 9294 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Voor persoonlijk contact kunt u terecht op de regiovestiging Groot Amsterdam aan de Delflandlaan 3-5, 1062 EA in Amsterdam.

Wanneer u via werk.nl een uitkering heeft aangevraagd nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer (020) 496 21 21. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Ook als u vragen heeft kunt u dit nummer bellen. 

Jonger dan 27 jaar en een uitkering aanvragen

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een aanvraag indienen op werk.nl. Voor u geldt namelijk een wettelijke zoekperiode van 4 weken. 

U dient zich eerst te melden op werk.nl voor het aanvragen van een uitkering. Na uw registratie krijgt u de melding dat u niet verder kunt met uw aanvraag. 

Nadat u zich via werk.nl heeft gemeld voor een uitkering nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer (020) 496 21 21. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. 

In dit gesprek leggen wij uit wat er van u verwacht wordt in de zoekperiode. Ook hoort u wanneer de zoekperiode is afgelopen. De zoekperiode start op de datum dat u zich heeft gemeld op werk.nl. Na de zoekperiode kunt u zich weer melden voor een uitkering: u kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente. Wanneer u aan uw verplichtingen in de zoekperiode heeft voldaan kunt u uw uitkeringsaanvraag indienen op werk.nl

Krijgt u na de zoekperiode een uitkering, dan gaat deze in vanaf het begin van de zoekperiode. 

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Geef dit in het Mutatieformulier (pdf, 54 kB) aan en mail het formulier naar gemeente@ouder-amstel.nl. Let op dat u het mutatieformulier binnen 5 dagen na de wijziging inlevert, anders wordt uw uitkering mogelijk (tijdelijk) stopgezet.

Gebruik het mutatieformulier bij:

  • Trouwen, samenwonen, scheiden, het krijgen van een kind;
  • Meer of minder geld verdienen (bijvoorbeeld een WW-uitkering), inkomsten van kinderen;
  • Het gaan doen van of wijzigingen in vrijwilligerswerk, starten studie;
  • Geld uit een erfenis, de loterij, het casino, enzovoorts;
  • Aanschaf van een auto, scooter/brommer, motor, boot, caravan e.d;
  • Verhuizen;
  • Ziekte.

Melding verblijf in buitenland

U ontvangt een uitkering van de gemeente. U mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit door via Verblijf in buitenland met een uitkering doorgeven

Vermogen

Een deel van het vermogen telt in het kader van de bijstand niet mee. Dit is het “vrij te laten vermogen”. Dit bedrag bedraagt voor een alleenstaande € 7.575,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden € 15.150,00 (tarieven 2024).  

Bijstandsnormen

Elk jaar worden door het Rijk nieuwe bijstandsnormen vastgesteld. De bijstandsnormen kunt u lezen in bijlage 1 van de Normenbrief 1 januari 2024 - Informatie voor gemeenten op Rijksoverheid.nl. De normen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon en gelden per 1 januari 2024. 

Eigen huis en bijstand 

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis. Mogelijk krijgt u bijstand toegekend in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek. Lees meer op Wanneer heb ik met een eigen huis recht op bijstand op Rijksoverheid.nl

Uw rechten en plichten in een overzicht  

Begeleiding vanuit de Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Ook de bijstand valt hieronder. De wet geeft begeleiding en moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Daarom krijgt u naast uw bijstandsuitkering intensieve begeleiding voor levensonderhoud. Dat geldt zowel voor mensen met als zonder arbeidsplicht. Er zijn verschillende vormen van hulp. U krijgt hulp en ondersteuning bij het oplossen van problemen. Ook proberen we ervoor te zorgen dat u niet in een isolement terecht komt. U wilt uiteindelijk zo kort mogelijk afhankelijk zijn van de bijstand. 

Vanuit de Participatiewet krijgt u te maken met onder andere: 

Uitstroompremie als ondersteuning naar werk

De gemeente ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering wanneer ze aan het werk gaan. Als u werkt en geen bijstandsuitkering meer ontvangt, stelt de gemeente een geldbedrag beschikbaar. Dit is de uitstroompremie. Deze uitstroompremie bestaat uit 2 delen van ieder €500,-. Op Ondersteuning naar werk leest u of u in aanmerking komt voor deze uitstroompremie.

Meer informatie