Servicenormen

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en besteedt er haar uiterste zorg aan om de informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Komt u informatie tegen die ondanks onze inspanningen toch verouderd of onjuist is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar gemeente@ouder-amstel.nl  of telefonisch contact op te nemen via (020) 496 21 21. U krijgt bericht van ons wanneer uw melding verwerkt is.

Cookies

Sinds juni 2012 is de nieuwe Wet Telecom van kracht. Door deze wet is iedere website verplicht u te informeren over het feit of ze cookies plaatsen en moeten u om toestemming vragen daarvoor. Ook gemeente Ouder-Amstel maakt gebruik van deze cookies
Onze website maakt gebruik van het statistiekenprogramma SiteImprove die via een cookie op uw pc gegevens verzamelt over uw bezoek aan de website. De gemeente verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens maar vertelt wat u doet op de website (welke pagina’s bezoekt u, welke zoektermen gebruikt u in de zoekmachine en welke browser gebruikt u, et cetera.). Met deze gegevens kan de gemeente de website aanpassen en verbeteren. We stellen het op prijs wanneer u de gemeente Ouder-Amstel cookies laat plaatsen. Wilt u dat de gemeente geen cookie meer op uw pc of smartphone plaatst, dan kunt u zelf het plaatsen van cookies uitzetten. Klik op één van de onderstaande linken om te weten te komen hoe u in de verschillende browsers cookies kunt uitzetten:

Privacy

De gemeente Ouder-Amstel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de digitale balie.  

Veilig versturen van privacygevoelige informatie met ZIVVER 

De gemeente Ouder-Amstel maakt voor het delen van vertrouwelijke informatie via de mail gebruik van ZIVVER. Met ZIVVER wordt vertrouwelijke informatie gegarandeerd veilig verstuurd. Niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Sinds 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland ingevoerd en geldt vanaf mei 2018 nog strengere wetgeving op Europees niveau.

Hoe gebruikt u ZIVVER

Als wij u een mail sturen met ZIVVER, ontvangt u in uw mailbox een bericht van ZIVVER waarin een link staat. Klik op de link en u wordt automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van ZIVVER. U kunt de mail van de gemeente via de instructie openen en lezen.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op (020) 496 21 21. 

Copyright

De gemeente Ouder-Amstel behoudt zich het auteursrecht op de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's, fotomateriaal. Niets uit teksten of grafische voorstellingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. U dient te citeren met bronvermelding. 

Gebruik logo van gemeente Ouder-Amstel

Het logo geniet auteursrechtelijke bescherming. Het zonder toestemming gebruiken van het gemeentelijke logo of een gedeelte daarvan is niet toegestaan.

Commerciële links

Wij plaatsen geen commerciële links naar derden op onze site. Niet-commerciële links worden uitsluitend voor gebruikersgemak geplaatst. De gemeente Ouder-Amstel heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Verzamelaars (zoals winkelwagenmuntjes, pennen, paperclips)

Helaas kunnen wij niet ingaan op uw verzoek om een winkelwagenmuntje, pennen of paperclips e.d. met logo van de gemeente. Door het jaar heen ontvangen wij veel verzoeken tot toezending van dit soort artikelen, ook uit het buitenland. Wij stellen geen relatiegeschenken beschikbaar voor dergelijke verzoeken. Het heeft dus geen zin hiervoor een e-mail of brief te sturen of te bellen.

Browsers

De website van de gemeente Ouder-Amstel is geschikt voor alle moderne internet browsers, zoals Google ChromeMozilla Firefox en Internet Explorer. Wij raden u aan uw internetbrowser altijd actueel te houden door de laatste versies te installeren.

PDF bestanden 

De PDF bestanden die op de website worden aangeboden, kunt u openen met het programma Adobe Acrobat Reader: Download Adobe Acrobat Reader.

Specificatie

Pdf documenten moeten in een toegankelijke formaat worden opgeslagen, een formaat dat kan worden gelezen door software.

Oorzaak

De richtlijn stelt zeer hoge eisen aan pdf bestanden. Om pdf’s te maken die voldoen aan de eisen, is specifieke kennis en of tooling nodig. Veel van de PDF documenten worden echter extern aangeleverd, waardoor niet altijd voldaan kan worden aan deze richtlijn.

Gevolg

Gemeente Ouder-Amstel meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem kiest gemeente Ouder-Amstel er voor een set met minimale eisen te hanteren voor pdf's:

  1. Het format is PDF/A-1a of PDF/UA-1. 
  2. De tekst moet selecteerbaar en kopiëerbaar zijn.
  3. De pdf bevat geen gescande documenten.
  4. De pdf bevat geen persoonlijke gegevens.

Uitgezonderd: Extern aangeleverde documenten.

Maatregelen

Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken stelt de gemeente Ouder-Amstel eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de criteria onder 'Alternatieven'.

Toegankelijke PDF opvragen

Het kan zijn dat u nog een niet-toegankelijke PDF versie tegenkomt. U kunt op verzoek contact met ons opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl en vragen om een toegankelijke versie van het betreffende document. Stuurt u in uw bericht de URL van de pagina mee waarop de PDF staat.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze proclaimer kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning Team Communicatie via telefoonnummer (020) 496 21 21.