Kostendelersnorm bij uitkering

Bij de kostendelersnorm wordt uw bijstandsuitkering aangepast als u een woning deelt met meer volwassenen. Hoe meer volwassen personen van in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen.  
Vanaf 1 januari 2023 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder.

Een meerpersoonshuishouden

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter.

Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor uw recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

Maar niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 27 jaar  
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000),
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen,
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Hoe de kostendelersnorm werkt

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Bijstandsnorm volgens de kostendelersnorm*

Huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

Eénpersoonshuishouden

70%

70%

Tweepersoonshuishouden

50%

100%

Driepersoonshuishouden

431/3%

130%

Vierpersoonshuishouden

40%

160%

Vijfpersoonshuishouden

38%

190%

*Vanaf 1 januari 2023 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder.

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. In bovenstaande tabel is tot en met een vijfpersoonshuishouden weergegeven, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.