Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01 juni 2021. Gemeente Ouder-Amstel wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (WCAG 2.1) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: www.ouder-amstel.nl.

Gemeente Ouder-Amstel voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau B. 

Status toegankelijkheidslabel van gemeente Ouder-Amstel. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Automatische toetsen: we laten onze website dagelijks toetsen met behulp van Siteimprove.com;
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst of de informatie makkelijk vindbaar en te gebruiken is voor iedereen, vóór plaatsing op de website;
  • Regelmatig interne controle: onze redactie controleert regelmatig of de informatie op de website door iedereen te gebruiken is;
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training gevolgd hoe de website door iedereen gebruikt kan worden.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u om welke reden dan geen toegang heeft tot de informatie die u zoekt, laat het ons dan weten via webredactie@duoplus.nl. Schrijf in uw mail in ieder geval het probleem op en vermeld de link naar de betreffende pagina.