Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Ouder-Amstel voldoet per 21 juni 2021 gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau B. Dit betreft de volledige website ouder-amstel.nl (zowel techniek als content). Per 01 september 2022 heeft Roxit Rx.Front, onze leverancier van de website, een nieuw toegankelijkheidsonderzoek CMS versie 3.2.pdf laten uitvoeren. Dit betreft alleen het technische deel van ouder-amstel.nl. Over het contentgedeelte van de website wordt eind 2023 een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.

Gemeente Ouder-Amstel wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen (WCAG 2.2) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Zie ook de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl.

Status toegankelijkheidslabel van gemeente Ouder-Amstel. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Automatische toetsen: we laten onze website dagelijks toetsen met behulp van Siteimprove.com;
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst of de informatie makkelijk vindbaar en te gebruiken is voor iedereen, vóór plaatsing op de website;
  • Regelmatig interne controle: onze redactie controleert regelmatig of de informatie op de website door iedereen te gebruiken is;
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training gevolgd hoe de website door iedereen gebruikt kan worden.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u om welke reden dan geen toegang heeft tot de informatie die u zoekt, laat het ons dan weten via webredactie@duoplus.nl. Schrijf in uw mail in ieder geval het probleem op en vermeld de link naar de betreffende pagina.