Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 29 september 2020. Gemeente Ouder-Amstel wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (WCAG 2.1) op niveau AA. Wij bieden alle informatie zo aan dat verschillende doelgroepen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Deze verklaring geldt voor de website: www.ouder-amstel.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Automatische toetsen: we laten onze website dagelijks toetsen met behulp van Siteimprove;
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst of de informatie makkelijk vindbaar en te gebruiken is voor iedereen, vóór plaatsing op de website;
  • Regelmatig interne controle: onze redactie controleert regelmatig of de informatie op de website door iedereen te gebruiken is;
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training gevolgd hoe de website door iedereen gebruikt kan worden.

Toegankelijkheidsonderzoek 

De website van de gemeente Ouder-Amstel voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. Momenteel zijn wij bezig om alle fouten op te lossen. 

In de onderzoeksresultaten is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines. 

De website www.ouder-amstel.nl is onderzocht tussen 7 en 17 december 2020. Het rapport is pas in februari 2021 gepubliceerd, omdat er verschillende pogingen zijn gedaan om het gedeelte van het burgerloket dat achter het inloggedeelte staat te onderzoeken. Omdat dit tot op heden niet is gelukt, zal dit gedeelte in een ander onderzoek worden onderzocht. 

Dit toegankelijkheidsonderzoek geldt voor de website(s): 

Uitgezonderd zijn: 

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u om welke reden dan geen toegang heeft tot de informatie die u zoekt, laat het ons dan weten via webredactie@duoplus.nl. Schrijf in uw mail in ieder geval het probleem op en vermeld de link naar de betreffende pagina.