Ondersteuning naar werk met uitstroompremie

De gemeente ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering wanneer ze aan het werk gaan. Als u werkt en geen bijstandsuitkering meer ontvangt, stelt de gemeente een geldbedrag beschikbaar. Dit is de uitstroompremie. Deze uitstroompremie bestaat uit 2 delen van ieder € 500,-. 

Het eerste deel ontvangt u automatisch als uw bijstandsuitkering wordt beëindigd omdat u aan het werk bent gegaan. U hoeft hier dus niets voor te doen. Als u na 6 maanden nog steeds aan het werk bent, kunt u het tweede deel aanvragen via het Aanvraagformulier uitstroompremie tweede deel (pdf, 112 kB)

Voorwaarden eerste deel uitstroompremie

  • U heeft de afgelopen 12 maanden onafgebroken een bijstandsuitkering ontvangen;
  • U bent vanuit een uitkering (Participatiewet, Bbz. Ioaw of Ioaz) aan het werk gegaan;
  • U heeft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden ontvangen;

Voorwaarden tweede deel uitstroompremie

  • U heeft het eerste deel van de uitstroompremie ontvangen
  • U vraagt het tweede deel van de uitstroompremie vanaf 6 maanden tot maximaal 1 jaar na beëindiging van uw bijstandsuitkering aan;
  • Op het moment van aanvragen werkt u en maakt u geen gebruik van een uitkering.

U ontvangt binnen 8 weken na aanvraag van het tweede deel van de uitstroompremie het besluit van de gemeente. 

Vragen?

Heeft u vragen over de uitstroompremie of wilt u het aanvraagformulier liever per post ontvangen? Mail uw vraag naar a.admwwb@ouder-amstel.nl. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente: (020) 496 21 21. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 10.30 uur.