IOAW en IOAZ

De IOAW en de IOAZ-uitkering lijken veel op een bijstandsuitkering. Het belangrijkste verschil is dat bij de IOAW en de IOAZ een groter bedrag aan vermogen buiten beschouwing wordt gelaten dan bij de bijstandsuitkering.

IOAW

De IOAW-uitkering (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers of werknemers van 50 jaar en ouder. Zij moeten de maximale termijn van de WW-uitkering hebben doorlopen.

IOAZ

De IOAZ-uitkering (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of oudere zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen. Of omdat de inkomsten uit het bedrijf of beroep onvoldoende zijn.

Grondslagen

Elk jaar worden door het Rijk nieuwe grondslagen vastgesteld. De netto bedragen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon. De grondslagen in de IOAW en de IOAZ worden zodanig vastgesteld dat deze netto gelijk zijn aan de in de wet genoemde netto-uitkeringen.