IOAW en IOAZ

De IOAW en de IOAZ-uitkering lijken veel op een bijstandsuitkering. Om voor IOAW of IOAZ in aanmerking te komen gelden andere voorwaarden. Ook wordt er anders omgegaan met vermogen wat u heeft.

IOAW

De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Hieronder staan de meest belangrijke voorwaarden: 

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965. 
 • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden. 
 • U heeft minimaal 4 maanden WW ontvangen.
 • U heeft onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U heeft uw WW-duur volledig heeft ontvangen. 

Uitkering aanvragen

U kunt een IOAW uitkering aanvragen via werk.nl.
Wanneer u via werk.nl een uitkering heeft aangevraagd nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met de gemeente op nummer (020) 496 21 21. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Ook als u vragen heeft kunt u dit nummer bellen. 

IOAZ

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Hieronder staan de meest belangrijke voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf en eventueel andere inkomsten zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 28.957 (bedrag per 1 januari 2024). 
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 33.212, - (bedrag per 1 januari 2024). De gemeente zal dit onderzoeken.
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.

Aanvragen IOAZ-uitkering

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.

Aanvragen

U kunt IOAZ aanvragen door contact op te nemen met de gemeente op nummer (020) 496 21 21. Een klantmanager van de gemeente bekijkt samen met u of u mogelijk in aanmerking komt voor het aanvragen van IOAZ. Het kan zijn dat wij u daarvoor uitnodigen op het gemeentehuis voor een gesprek. 
Als u mogelijk in aanmerking komt, ontvangt u een formulier dat u kunt invullen. Dit stuurt u samen met bewijsstukken aan ons terug. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u ontvangt schriftelijk een besluit op uw aanvraag. 

Grondslagen

Elk jaar worden door het Rijk nieuwe grondslagen vastgesteld. De netto bedragen zijn afgeleid van het wettelijk minimumloon. De grondslagen in de IOAW en de IOAZ worden zodanig vastgesteld dat deze netto gelijk zijn aan de in de wet genoemde netto-uitkeringen.