Voor Oekraïense vluchtelingen in Ouder-Amstel

Alle Oekraïense vluchtelingen - ook kinderen en baby's - die in onze gemeente verblijven, moeten geregistreerd worden in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) op basis van hun (tijdelijke) verblijfsadres. Dit geldt voor alle Oekraïense vluchtelingen, of u nu bij particulieren verblijft (POO) of op een gemeentelijke opvanglocatie (GOO).

Zie ook: 

Inschrijven bij de gemeente

Het inschrijvingsbewijs heeft u nodig voor het aanvragen van leefgeld, een bankrekeningnummer, zorg en/of een zorgverzekering, onderwijs, werk en eventuele ondersteuning.

Voorwaarden

Houd er rekening mee dat de onderstaande zaken verplicht zijn om u te kunnen inschrijven bij de gemeente.

 1. U maakt eerst een afspraak met de gemeente Ouder-Amstel door te bellen naar (020) 496 21 21. Een medewerker van de gemeente belt u binnen vier dagen terug om een afspraak te maken in het stadhuis.
 2. U bent als vluchteling zelf aanwezig bij de inschrijving in het stadhuis. Dit geldt voor iedereen die wordt ingeschreven, ook voor kinderen en baby’s.
 3. U heeft een Oekraïens nationaal identiteitsbewijs bij u voor uzelf en de anderen. 
 4. De eigenaar of huurder van het (tijdelijke) verblijfsadres is ook in persoon aanwezig bij de registratie in het stadhuis.

De inschrijving in het stadhuis van Ouder-Amstel duurt ongeveer 20 tot 30 minuten per persoon.

Geen Oekraïens identiteitsbewijs

Personen zonder documenten kunnen we niet inschrijven. Heeft u wel de Oekraïense nationaliteit, maar kunt u dit niet bewijzen? Dan kan de Oekraïense ambassade in Den Haag een speciaal document afgeven. Met dat document kunt u zich wel inschrijven in de gemeente Ouder-Amstel.

Oekraïense ambassade:
Zeestraat 78
2518AD ’s-Gravenhage
(070) 362 60 95
emb_nl@mfa.gov.ua

Burgerservicenummer (BSN)

Nadat u bent ingeschreven in de BRP, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een burgerservicenummer (BSN). Vanaf dat moment kunt u met uw BSN leefgeld aanvragen, een Nederlandse bankrekening regelen, zorg of een zorgverzekering regelen, deelnemen aan het onderwijs en werken. Op de website van de IND vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP.

Meer informatie

Via Refugee vindt u meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Oekraïens, Russisch).  

Uitschrijven uit de BRP bij verhuizing naar andere gemeente (verplichtingen)

Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u zich binnen vijf werkdagen na vestiging in Nederland inschrijven bij de gemeente waar u verblijft. Wil u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. Neem bij de aangifte de originele documenten mee waaruit uw identiteit, burgerlijke staat en verblijfplaats in Nederland blijkt.

Uitschrijven uit de BRP bij verhuizing naar andere gemeente

Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing de adreswijziging doorgeven.

Uitschrijven uit de BRP bij vertrek naar het buitenland

Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont.

Базова реєстрація осіб: для органів влади і для вас (BRP) (pdf, 147 kB)
The Personal Records Database (BRP): for the government and for you

Definitief vertrekken uit Nederland

Wil u niet meer in Nederland wonen? Dan moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u woont. De gemeente geeft uw uitschrijving door aan de IND.

Voorwaarden Richtlijn Tijdelijke Bescherming en sticker Verblijfsaantekening IND

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan kunt u een afspraak maken om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND.

Voorwaarden voor deze richtlijnen:

U heeft de Oekraïense nationaliteit

 • U bent na 26 november 2021 uit Oekraïne gereisd.
 • U bent voor 27 november 2021 uit Oekraïne gereisd. En u was toen voor langere tijd in Nederland, omdat u een verblijfsvergunning had of asiel had aangevraagd. U kunt bewijzen dat u voor 27 november 2021 in Nederland was en niet in een ander EU-land.

U heeft niet de Oekraïense nationaliteit

 • U had op 23 februari 2022 internationale bescherming in Oekraïne, bijvoorbeeld als erkend vluchteling. Of u had een andere vorm van tijdelijke (nationale) bescherming omdat u niet veilig bent in jouw land van herkomst.
 • U had op 23 februari 2022 een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning. U bent na 26 november 2021 uit Oekraïne gereisd. En u bent na 23 februari 2022 niet in jouw land van herkomst geweest.
 • U had op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor werk of studie. Dan valt u onder de richtlijn als u zich vóór 19 juli 2022 hebt ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. 

U woonde in Oekraïne als gezinslid van iemand die onder de richtlijn valt

 • U bent een partner (getrouwd of ongetrouwd) en u heeft een duurzame relatie.
 • U bent een kind jonger dan 18 en u bent niet getrouwd.
 • U bent een familielid en u woonde samen met het gezin. U bent (grotendeels) afhankelijk van dit gezin.
Leefgeld

Na inschrijving bij de gemeente ontvang u een inschrijvingsbewijs BRP. Met dit inschrijvingsbewijs kun u telefonisch een afspraak maken met de inkomensconsulent over (een voorschot van) leefgeld. U belt hiervoor naar het telefoonnummer (020) 496 21 21.

Bij de afspraak

U kunt een afspraak maken met de inkomensconsulent als u het inschrijvingsbewijs van de BRP hebt. Bij de afspraak moet u persoonlijk aanwezig zijn (met eventuele kinderen!) en het volgende meenemen:

 1. Inschrijfbewijs BRP
 2. Oekraïense identiteitsbewijs of paspoort
 3. Een bankpas voor een bankrekening die in Nederland gebruikt kan worden (Opening of a payment account by Ukrainian Citizens
 4. Indien mogelijk: iemand die jou taalkundig kan bijstaan

De afspraak over leefgeld wordt altijd na vier weken afgesloten met een vervolgafspraak. De vervolgafspraak gaat over het vervolg, de aanpassing of de verrekening als de landelijke regeling dan al van kracht is.

Stopt het leefgeld voor het hele gezin als bijvoorbeeld de vader of moeder inkomsten uit werk ontvangt?

De regeling is dat alleen de ouder die werkt geen leefgeld meer ontvangt, zodra deze persoon inkomsten uit werk ontvangt. Dit gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Dus is de persoon aan het werk per 15 april, dan stopt het leefgeld per 1 mei. De verstrekking aan de overige gezinsleden (dus ook voor de minderjarige kinderen) loopt door en de verstrekking loopt via de (werkende) ouder. 

Gezondheid en medische zorg

Gezondheid en mentale veerkracht

De moeilijke omstandigheden van Oekraïense vluchtelingen voor zij in Nederland aankomen, maken het belangrijk dat de basisbehoeften goed geregeld zijn. Veiligheid, opvang, voedsel, en contact met familie en vrienden. Het vereist veerkracht om te aarden in de nieuwe omgeving en het is belangrijk om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid. Deze omstandigheden in combinatie met taaluitdagingen maken extra hulp noodzakelijk.

Op de website van Pharos vindt u waardevolle voorlichting over gezondheid en medische hulp in Nederland, maar ook ondersteuning die speciaal aangepast is op de benodigdheden van vluchtelingen.

Refugeehelp.com

De vergoedingen voor medische kosten van Oekraïense vluchtelingen worden landelijk geregeld. De meest actuele informatie vindt u op de websites van:

Huisarts is gratis voor vluchtelingen

De 'huisarts' verzorgt in Nederland de reguliere zorg. Hij of zij kan u indien nodig doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Voor vluchtelingen wordt een groot deel van de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, door de overheid betaald. Dit valt onder het zogenaamde ‘basispakket’. Welke zorg onder dit basispakket valt, en dus niet betaald hoeft te worden, is te controleren op de website van de Rijksoverheid. Maar, dat is de algemeen geldende regeling voor vergoedingen ziektekosten, niet specifiek voor asielzoekers en vluchtelingen.

English - GGD Amsterdam English - GGD Amsterdam

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Op meerdere opvanglocaties zijn GGD en andere medische dienstverleners aanwezig. De GGD is betrokken bij de eerste medische zorg. Zoals het verzorgen van:

 • Vaccinaties
 • Gezondheidsscreening
 • Infectieziektebestrijding
 • Technische hygiënezorg van opvanglocaties
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Organisatie en opvang van mensen met psychosociale problemen en trauma’s

In Nederland hebben we het Rijksvaccinatieprogramma, waarmee ziektes als mazelen en corona zoveel mogelijk bestreden worden. Er komt een instroomprogramma van GGD Amsterdam voor vluchtelingen in het Rijksvaccinatieprogramma. Via de GGD op de opvanglocatie en de website van de GGD Amsterdam ontvangt u informatie.

Zorgverzekering

 • Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. 
 • Oekraïense asielzoekers die verblijven op opvanglocaties van het COA, vallen (in de regel) onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Zie voor meer informatie:

Belangrijk: de informatie over de medische verzorging en vergoedingen is nog in ontwikkeling en kan dus elk moment veranderen.

Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Ook hebben vanaf 1 augustus Oekraïense vluchtelingen geen zorgverzekering meer nodig, omdat zij onder de RMO vallen. Het zorgpakket is ruimer dan wordt vergoed op basis van de subsidieregeling. Bijvoorbeeld de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (€ 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming), en bepaalde geneesmiddelen. 

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten volledig vergoed. De orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie: Tandarts en mondzorg (Zvw) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland.

Ga voor meer informatie naar:

Vragen over zorgthema’s?

Hieronder vindt u voorlichtingsvideo's op Youtube met vragen en antwoorden over veelvoorkomende zorgthema's.

Vaccinaties tegen infectieziekten

Medicijnteksten in Oekraïens  

 • Op Apotheek.nl is de belangrijkste informatie van een aantal veelgebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen vertaald naar het Oekraïens.

Gezondheid en migranten

Wat te doen bij verdenking van Corona

Adviezen

Als u klachten hebt die passen bij Corona, zoals verkoudheid, keelpijn, koorts of een snotneus, blijf dan binnen en doe een zelftest. Dit helpt tegen de verspreiding van het virus. Een zelftest kunt u halen bij de receptie van uw locatie. Als u positief test op het Coronavirus meldt dit dan onmiddellijk bij de receptie en/of locatiemanager van uw locatie.  

Op locatie blijven in isolatie

U gaat direct in isolatie na een positieve testuitslag van de zelftest of GGD. Dat betekent dat u in de locatie blijft en op een eigen kamer. Dit doet u ook als u een boosterprik of eerdere vaccinaties tegen corona hebt gehad. Zo besmet u geen huisgenoten of andere personen.

De duur van uw isolatie

Positieve testuitslag met klachten

U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat ke klachten kreeg. Dat is dag 0.
U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten.

 • Koorts
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Benauwdheid
 • Neusverkouden

Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen hebt.

Positieve testuitslag zonder klachten

Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En kreeg u daarna ook geen klachten? Dan zijn dit de isolatieregels:

 • U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0.
 • Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij Corona? Dan begint u opnieuw met tellen vanaf de dag dat u klachten krijgt. Dat wordt dan dag 0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie.
 • U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 of meer van deze klachten.
 • Koorts
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Benauwdheid
 • Neusverkouden

Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen heeft.

De regels tijdens isolatie

 • Voorkom dat u uw kamergenoten en anderen besmet, draag een mondkapje.
 • Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep. Doe dit altijd:
 • Na hoesten en niezen;
 • Nadat u op het toilet bent geweest;
 • Na het schoonmaken en opruimen ;
 • Voor het (bereiden van) eten.
 • Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in uw elleboog.
 • Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi deze na gebruik direct weg. Was daarna uw handen.
Inschrijven bij KVK voor werk in Nederland

Veel mensen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, willen zo snel mogelijk aan het werk in Nederland. Dat kan in loondienst of, onder strenge voorwaarden, als ondernemer. Lees wat ervoor nodig is om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in het KVK Handelsregister.

ZZP basis

Wil u een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet u wél een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Lees wat ervoor nodig is om een Oekraïense vluchteling in te schrijven in het KVK Handelsregister.

Tewerkstellingsvergunning

Als u iemand van buiten de EU/EER of Zwitserland in dienst wilt nemen, heeft u normaal gesproken een speciale werkvergunning nodig. Er zijn twee soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de vergunning voor zowel verblijf als arbeid (GVVA). De tewerkstellingsvergunning is sinds 1 april 2022 dus niet meer nodig voor gevluchte mensen uit Oekraïne. Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de actuele situatie.

Regionale en landelijke initiatieven en informatiebronnen

VluchtelingenWerk Nederland

 • Op Nederlandvoorvluchtelingen.nl vindt u de laatste informatie over procedures, opvang en het aanbieden van hulp aan Oekraïners.
 • RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.
 • Op Forrefugees.nl is informatie te vinden voor Oekraïners in verschillende talen. 

Leger des Heils

Vrijwilligerswerk Oekraïne: Het Leger des Heils zoekt vrijwilligers die gastgezinnen kunnen ondersteunen én vrijwilligers die kunnen helpen in de noodopvang. 

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt geld doneren aan Giro 5125. Ook kunt u vrijwilliger worden of mensen opvangen in huis. 

Hulp voor Dieren uit Oekraïne

Hulp voor dieren uit Oekraïne: Voor als u hulp kunt bieden of goederen voor huisdieren kunt doneren. Ook als u een gastgezin kunt zijn voor een vluchteling met een huisdier.  

Takecarebnb

Heb jij een logeerplek? Of wil u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Meldt u dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. 

Giro 555

Via de Campagne 'Samen in actie voor Oekraïne' zamelt Giro 555 geld in voor voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Op de website van Giro 555 kunt u geld doneren. 

Rijksoverheid

Open Embassy

Open Embassy is op zoek naar mensen die goed Engels spreken, goed zijn in het verzamelen van informatie en/of de Oekraïense taal spreken. Het netwerk wordt ingezet om Oekraïense vluchtelingen te helpen met huisvesting, mentale gezondheid en praktische en juridische zaken. 

UNHCR Nederland

UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Deze organisatie helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden. Op de website van het UNHCR kunt u geld doneren.