Ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe de ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen wordt georganiseerd. De gemeente Ouder-Amstel sluit aan bij landelijke organisaties en we werken nauw samen met Ouder-Amstelse hulporganisaties, instellingen, kerken en moskeeën.

Zie ook: 

Hulplijnen

Gemeente Ouder-Amstel

Voor vragen gericht aan de gemeente. U kunt bellen naar het algemeen nummer van gemeente Ouder-Amstel: 020 496 21 21. Of uw vraag per e-mail stellen: vluchtelingen@ouder-amstel.nl.

Vluchtelingenwerk

U kunt bellen naar nummer (020) 300 7000 van Vluchtelingenwerk. Elke dag bereikbaar tussen 9.00 en 19.00 uur. Deze hulplijn is voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die wil helpen.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn in meerdere talen. U kunt via WhatsApp een (spraak)bericht sturen naar (06) 481 580 53 in het Oekraïens, Russisch of Engels. Een vrijwilliger neemt dan snel contact op.

Opvang Oekraïense vluchtelingen door particulieren

Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, Leger des Heils en Takecarebnb zijn gevraagd om de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen (POO) in gastgezinnen te organiseren. Dit zijn dan ook de belangrijkste informatiebronnen voor particulieren. De inschrijving in het bevolkingsregister en verstrekking van het leefgeld wordt wel door de gemeente uitgevoerd. De overige coördinatie ligt bij voorgenoemde organisaties.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)

In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe ze een opvangplek kunnen bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking geeft antwoord op veel, maar nog zeker niet alle vragen die gastgezinnen en gemeenten hebben over de organisatie rondom de particuliere opvang.

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Miljoenen Oekraïners hebben hun huis en land moeten achterlaten om een veilig onderkomen te vinden. In alle haast vertrokken zij zonder veel bagage en zijn daarna in een totaal nieuwe wereld terecht gekomen. Als u hen wilt helpen, zijn er verschillende mogelijkheden om dat georganiseerd te doen. Diverse organisaties en kerken helpen door medewerking te verlenen, locaties in te richten en contact met de vluchtelingen te maken. 

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie, en zet zich momenteel ook in voor de belangen en bescherming van Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingenwerk is op opvanglocaties aanwezig voor spreekuren. Bij deze spreekuren geven wij u informatie over praktische zaken als inschrijving in de gemeente, informatie over opvang en wonen, het openen van een bankrekening en toegang tot zorg. We geven ook voorlichting over de tijdelijke beschermingsmaatregel voor Oekraïners en de asielprocedure. We bespreken wat u juridische situatie is en informeren u over mogelijkheden om asiel aan te vragen. 

Coherente

Coherente is de welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel.

Coherente biedt ondersteuning bij het oefenen van de Nederlandse- en Engelse taal, organiseert sport en spel activiteiten voor jong en oud, helpt bij het vinden van vrijwilligerswerk en organiseert activiteiten voor jongeren in de gemeente.

Contact: dinsdag, woensdag en donderdag in het Dorpshuis, Dorpsplein 60 in Duivendrecht en het Dienstencentrum, D. van Haarlemstraat 3 in Ouderkerk a/d Amstel. 

Vragen naar Wietske Dikkers, tel. (020) 699 31 64 of (06) 426 489 58, e-mail: w.dikkers@coherente.nl, website: coherente.nl.

Werk voor Oekraïense vluchtelingen

Wilt u als bedrijf iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen in de vorm van werk of werkplekken? Neem dan contact op met het werkgeversteam van Groot-Amsterdam.

Voor meer informatie over hoe het werkt als u een Oekraïense vluchteling in dienst neemt verwijzen wij u graag naar: Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen (kvk.nl).
Als u verdere vragen hebt dan kunt u deze ook altijd stellen via het mailadres vluchtelingen@ouder-amstel.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Participe 

Als gevolg van de oorlog kunnen vluchtelingen veel stress, onrust, zorgen en verdriet ervaren. Wat kan helpen is elkaar op zoeken, erover praten en elkaar steunen. Ook afleiding zoeken in bijvoorbeeld bewegen, activiteiten ondernemen en ontspanningsoefeningen doen kan helpen. 

Welzijnsorganisatie Participe organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen. Samen met netwerkpartners en vrijwilligers worden activiteiten georganiseerd voor volwassenen en kinderen uit de particuliere opvang.

Als psychische klachten sterk aanwezig blijven, is er psychische hulp beschikbaar:

Psychosociale hulpverlening van Participe

Participe biedt hulp bij psychosociale problemen, zoals lichte psychische klachten, sociale problemen, gezins- of opvoedproblemen. Participe heeft hiervoor Oekraïens sprekende psychologen in dienst. Zij bieden een intakegesprek en afhankelijk van de situatie 3 tot 5 gesprekken.

Vluchtelingen in de particuliere opvang, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Oekraïense hulpverleners die werkzaam zijn bij Participe: 
Kateryna Stepashova: (06) 490 955 27.
Yuliya Pimyenova: (06) 434 955 44.

Humanitas Financiële café 

Iedereen is welkom in het financiële café voor gratis ondersteuning bij vragen over geld- of administratieve zaken. We leggen geen gegevens vast en u wordt direct geholpen. U kunt uw vragen stellen m.b.t. onderwerpen zoals:

  • (Leren) ordenen van de financiële administratie; 
  • Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven;
  • Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden; zijn betalings-afspraken wel realistisch?
  • Hulp bij het lezen van brieven/uitleg geven over de inhoud van brieven;
  • Ondersteuning bij de aanvraag van een bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
  • Gebruik van computer, printer en kopieerapparaat. Denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites;
  • Hulp bij het aanvragen van een DigiD;
  • Aanvragen van Toeslagen en het doen van eenvoudige vooraf ingevulde belastingaangiftes

En nog vele andere zaken.

Contact: elke donderdag van 14:00-16:00 uur in Dorpshuis, Dorpsplein 60, Duivendrecht. Vragen naar Henk Jurriansen, is coördinator voor de Financiële Cafés. telefoon: (06) 400 208 45, email: financieelcafe.amstelland@humanitas.nl

Geld doneren

Geld doneren kan via:

Taal leren en vertalen

Pryv.it realtime tolk

Met Pryv.it kan iedereen via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal. De naam van de tool is een verwijzing naar de begroeting ‘Pryvit’, wat Oekraïens is voor ‘Hallo, hoe gaat het?’. Lees meer over de Pryv.it realtime tolk of kijk op appmachine.com/pryvit-en.

Met Oekraïners communiceren kan ook via de app van Google translate. Spreek een zin in het Nederlands of Oekraïens in en u kunt de vertaling lezen.

Taalonderwijs volwassenen

Oekraïners mogen deelnemen aan aanbod dat niet is gesubsidieerd en aan aanbod dat is gesubsidieerd met ‘WEB-geld’ (Wet educatie en beroepsonderwijs). Houd rekening met wachtlijsten. 
Coherente biedt ondersteuning bij het oefenen van de Nederlandse- en Engelse taal. Vragen naar Wietske Dikkers, tel. (020) 699 31 64 of (06) 426 489 58, e-mail: w.dikkers@coherente.nl,  website: coherente.nl.

Digitaal oefenen met de Nederlandse taal

Neem voor advies contact op met de klantmanager van de gemeente. U kunt bellen naar het algemeen nummer van gemeente Ouder-Amstel: 020 496 21 21. Of u vraag per email stellen vluchtelingen@ouder-amstel.nl.