Kinderopvang in Ouder-Amstel

Heeft u als ouders kinderopvang nodig dan kunt u via het Landelijk Register Kinderopvang.nl zoeken naar kinderopvang in de nabije omgeving. De GGD controleert of de gestelde criteria worden nageleefd. U weet dan zeker dat de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen.

Zoek naar kinderopvang in Ouder-Amstel op Landelijk Register Kinderopvang Rijksoverheid.nl. Hier vindt u kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus. 

Kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst gebruikt het Landelijk Register Kinderopvang bij de toekenning van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van opvang die in het landelijke register vermeld staat.

Aanvullende tegemoetkoming kinderopvang

Bepaalde doelgroepen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang of een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI)

Peuteraanbod

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Bijvoorbeeld omdat u of uw partner geen betaalde baan heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het peuteraanbod.

Voorschoolse educatie (VE)

De voorschoolse educatie stimuleert peuters van 2½ tot 4 jaar bij hun (taal) ontwikkeling en vindt plaats in de VE-gecertificeerde kinderdagverblijven. Het stimuleert de peuters bij hun (taal)ontwikkeling en heeft tot doel dat alle kinderen met evenveel kansen beginnen aan de basisschool.

Handhavingsbeleid

Wanneer de GGD een overtreding constateert, dan handhaaft gemeente Ouder-Amstel in overeenstemming met het handhavingsbeleid. Het handhavingsbeleid van gemeente Ouder-Amstel vindt u op overheid.nl