Aanbod voor peuters

Voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag subsidieert de gemeente een aanbod van maximaal 8 uur opvang per week (en maximaal 320 uur op jaarbasis), verdeeld over minimaal twee dagen. Dit kan bij één van de kinderdagverblijven binnen de gemeente met halve dagopvang of peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal), wanneer het kinderdagverblijf daarnaast ook voorziet in voorschoolse educatie. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond, waardoor het mogelijk is dat een wachtlijst ontstaat.

Kijk op Toeslagen (op belastingdienst.nl) of u recht heeft op toeslag. 

Voor het peuteraanbod geldt een inkomensafhankelijke bijdrage over 100% van de uren. De ouderbijdrage hangt af van het uurtarief van de aanbieder en de adviestabel van de VNG ouderbijdrage peuteropvang 2024 (inkomensafhankelijk) bekijken. De gemeente financiert via het kinderdagverblijf het fiscaal uurtarief minus de ouderbijdrage.

Voor extra dagen (buiten het gesubsidieerde aanbod) betaalt u het normale tarief van het kinderdagverblijf. 

Kinderopvang in Ouder-Amstel 

Kijk op het Landelijk Register Kinderopvang.nl om te zoeken naar kinderopvang in Ouder-Amstel. 

Meer informatie

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor het peuteraanbod, neem dan contact op met Esther Vlaanderen (VVE-coördinator), via telefoon: (06) 155 477 84, of e-mail: Esther.Vlaanderen@ouder-amstel.nl.