Aanbod voor peuters

Voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag subsidieert de gemeente een aanbod van 10 uur opvang per week. Dit is verdeeld over minimaal twee dagen bij een van de kinderdagverblijven binnen de gemeente met halve dagopvang of peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal). Voor deze regeling geldt een subsidieplafond, waardoor het mogelijk is dat een wachtlijst ontstaat. 

Kijk op kinderopvangtoeslag (op Belastingdienst.nl) of u recht heeft op toeslag. 
Voor het peuterarrangement geldt een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor 10 uur per week gedurende 40 weken per jaar gelden onderstaande tarieven. Voor extra dagen betaalt u het normale tarief van het kinderdagverblijf.

Toetsingsinkomen gezin Bijdrage per uur
A lager dan € 18.000 € 1,00
B € 18.001 € 25.000 € 1,25
C € 25.001 € 30.000 € 1,50 
D € 30.001 € 45.000 € 2,00 
E € 45.001 € 60.000  € 3,50 
F € 60.001 € 75.000 € 5,00 
G € 75.001 en hoger € 6,50

Kinderopvang in Ouder-Amstel 

Kijk op het Landelijk Register Kinderopvang.nl om te zoeken naar kinderopvang in Ouder-Amstel. 

Meer informatie

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor het peuteraanbod, neem dan contact op met Lydia ten Wolde (VVE-coördinator), via telefoon: (020) 3043 375, of e-mail: Lydia.Ten.Wolde@ouder-amstel.nl.