Voorschoolse educatie (VE)

In de voorschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie

VVE-gecertificeerde kinderdagverblijven in Ouder-Amstel werken met het programma Uk en Puk. Puk is een pop en het speelkameraadje van de kinderen. Samen beleven ze avonturen. Elk thema heeft leuke activiteiten waar kinderen veel van leren.

Voor wie 

Of uw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie, bepaalt de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit gebeurt meestal tijdens het consultatiebezoek wanneer uw kind 14 maanden is. Mocht uw kind in aanmerking komen, dan krijgt u een ‘Verwijsbrief voor VE’ mee. Deze dient u tegelijk in met de aanmelding bij een kinderopvang die voorschoolse educatie biedt. Zodra uw kind 2½ jaar oud is, kan het meedoen met de voorschoolse educatie binnen deze kinderopvang voor maximaal 16 uur per week. Er wordt geadviseerd uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden na het ontvangen van de verwijsbrief. Indien u toestemming geeft om deze VE-indicatie met de gemeente te delen, dan neemt de VVE-coördinator contact met u op.

Kosten voorschoolse educatie 

Er geldt een eigen bijdrage voor voorschoolse educatie. Uw opvangorganisatie berekent uw eigen bijdrage aan de hand van uw inkomensgegevens en de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang. U betaalt een ouderbijdrage over 75% van de uren.

VE-gecertificeerde kinderdagverblijven in Ouder-Amstel 

Er zijn in de gemeente verschillende organisaties voor kinderopvang actief, zowel in Duivendrecht alsook in Ouderkerk aan de Amstel. De meeste kinderdagverblijven werken met het VVE-programma Uk & Puk. 
Voor een tegemoetkoming van een bijdrage in de opvangkosten komt u alleen in aanmerking wanneer u uw kind plaatst op een VVE-gecertificeerd kinderdagverblijf in uw gemeente. Zie onderstaande adresgegevens.

Duivendrecht

Kinderopvang Partou Toverkruid 
Kruidenommegang 56
1115 ER Duivendrecht
(020) 690 1721
Partou - kinderopvang Toverkruid

Ouderkerk aan de Amstel

’t Peuterschooltje van Tante Kaatje,
Koningin Julianalaan 16
1191 CD Ouderkerk aan de Amstel
(020) 472 2142 
Tante Kaatje Kinderopvang

Meer informatie

Bij uw arts of verpleegkundige van het consultatiebureau kunt u meer informatie vragen over voorschoolse educatie en of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Als u een VE-indicatie van het consultatiebureau heeft ontvangen en vragen heeft over de mogelijkheden, neem dan contact op met de coördinator voor- en vroegschoolse educatie (vve), Esther Vlaanderen, via telefoon: (06) 155 477 84, of e-mail: Esther.Vlaanderen@ouder-amstel.nl.