Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, aanwijzingsbesluiten, verordeningen, ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) en verkeersbesluiten. Een gemeente is verplicht om haar officiële bekendmakingen openbaar te maken op bijvoorbeeld Overheid.nl.

U vindt de officiële bekendmakingen van de gemeente Ouder-Amstel op Overheid.nl. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2024 leest u de regels die gelden voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Ouder-Amstel. 

In de lijst hieronder vindt u de omgevingsvergunningen en de overige vergunningen en bekendmakingen. Zoekt u bekendmakingen die eerder hebben plaatsgevonden dan kunt u kijken op Archiefweb.

Omgevingsvergunningen  
19-06-2024   Omgevingsvergunningen
12-06-2024   Omgevingsvergunningen 
05-06-2024   Omgevingsvergunningen
29-05-2024   Omgevingsvergunningen
22-05-2024   Omgevingsvergunningen
15-05-2024   Omgevingsvergunningen
08-05-2024   Omgevingsvergunningen
01-05-2024   Omgevingsvergunningen
24-04-2024   Omgevingsvergunningen
17-04-2024   Omgevingsvergunninen
10-04-2024   Omgevingsvergunningen
03-04-2024   Omgevingsvergunningen
27-03-2024   Omgevingsvergunningen
20-03-2024   Omgevingsvergunningen 
13-03-2024   Omgevingsvergunningen
06-03-2024   Omgevingsvergunningen 
28-02-2024   Omgevingsvergunningen
21-02-2024   Omgevingsvergunningen
14-02-2024   Omgevingsvergunningen
07-02-2024   Omgevingsvergunningen
07-02-2024   Omgevingsvergunning technische ruimte Knooppunt Holendrecht 
31-01-2024   Omgevingsvergunningen
24-01-2024   Omgevingsvergunningen
17-01-2024   Omgevingsvergunningen
10-01-2024   Omgevingsvergunningen
03-01-2024   Omgevingsvergunningen
Overige vergunningen en bekendmakingen
19-06-2024 Overige vergunningen
12-06-2024 Overige vergunningen 
12-06-2024 Ontwerp-omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 ter inzage
12-06-2024 Bestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
12-06-2024 Ontwerp Actieplan Geluid ter inzage
12-06-2024 Vaststelling bestemmingsplan Waver 35
12-06-2024 Conceptnota parkeerbeleid en conceptnota parkeernormen gemeente Ouder-Amstel ter inzage
05-06-2024 Overige vergunningen
05-06-2024 Melding Activiteitenbesluit Rondehoep Oost 6
05-06-2024 Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor de realisatie van Flexwoningen, De Nieuwe Kern
29-05-2024 Overige vergunningen
22-05-2024 Overige vergunningen
16-05-2024 Vaststelling Visiedocument Maatschappelijke Voorzieningen 
15-05-2024 Overige vergunningen
08-05-2024 Overige vergunningen
01-05-2024 Overige vergunningen
24-04-2024 Overige vergunningen
24-04-2024 Aanleg gesloten bodemenergiesysteem Schoolpad Duivendrecht 
17-04-2024 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024 voor horeca-inrichtingen
17-04-2024 Ophogen kade Binnenweg/Molenpad
17-04-2024 Bestemmingsplan dijkverlegging De Nieuwe Kern Ouder-Amstel
17-04-2024 Overige vergunningen
10-04-2024 Overige vergunningen
10-04-2024 Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen
03-04-2024 Overige vergunningen
27-03-2024 Staken bedrijfsactiviteiten CØWLESS milc
27-03-2024 Overige vergunningen
20-03-2024 Overige vergunningen
13-03-2024 Overige vergunningen
06-03-2024 Overige vergunningen 
28-02-2024 Overige vergunningen
21-02-2024 Overige vergunningen
21-02-2024 Proactief plaatsen van laadpalen voor een duurzame toekomst
14-02-2024 Overige vergunningen
07-02-2024 Overige vergunningen
31-01-2024 Overige vergunningen 
24-01-2024 Overige vergunningen  
24-01-2024 Actualisering aanwijzingsbesluit toezichthouders 
24-01-2024 Ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
17-01-2024 Overige vergunningen
17-01-2024 Plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s
10-01-2024 Overige vergunningen
03-01-2024 Overige vergunningen
03-01-2024 Ontheffing blauwe zone Duivendrecht blijft geldig
03-01-2024 Belastingverordeningen 2024 vastgesteld
03-01-2024 Ontwerpbesluit hogere geluidswaarden voor flexwoningen in De Nieuwe Kern
03-01-2024 Anterieure overeenkomst uitbreiding Bastion Hotel Weespertrekvaart getekend
03-01-2024 Raad stelt lijst gevallen met bindend adviesrecht en verplichte participatie vast
03-01-2024 Vergunning overkluizing hoogspanningskabel langs A9