Restafval/PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen)

Restafval is het afval dat u niet gescheiden kunt inleveren. U kunt het kwijt in de ondergrondse containers voor restafval. PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) mag u bij het restafval doen. De afvalverwerker scheidt het afval zelf na.

Restafval/PMD is al het afval dat:

  • Niet apart kan worden ingeleverd als grondstof (in de milieuparkjes of op de milieudepots)
  • Wel in de ondergrondse restafvalcontainer past
  • En waarvoor een klein bedrag in rekening wordt gebracht per aanbieding.