Milieudepots

Op de milieudepots kunt u als inwoner van Ouder-Amstel grof huisvuil (o.a. huishoudelijke apparaten en meubilair) grof tuinafval (geen aarde en zand), stenen, chemisch afval, puin- en bouwafval, maar ook kleding inleveren. U kunt hier niet terecht voor bedrijfsafval. 
Neem uw legitimatiebewijs mee naar het milieudepot, hier kunnen we naar vragen.

Milieudepot Duivendrecht

Adres: Meidoornstraat 28, Duivendrecht.

Regulieren openingstijden: 

  • Maandag: 09.00 tot 12.00 uur. 
  • Woensdag: 14.00 tot 18.00 uur
  • Zaterdag: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Op officiële feestdagen is het milieudepot gesloten.

Milieudepot Ouderkerk aan de Amstel

Adres: Ambachtenstraat 84, Ouderkerk aan de Amstel. 

Reguliere openingstijden:

  • Maandag: 13.00 tot 16.00 uur. 
  • Woensdag: 14.00 tot 18.00 uur
  • Zaterdag: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Op officiële feestdagen is het milieudepot gesloten.

Voorwaarden voor inleveren 

Op de twee milieudepots dienen de afvalstoffen gescheiden te worden aangeboden.

Wat kan ik naar het milieudepot brengen

Apparaten, asbest (dubbel verpakt in plastic en maximaal 35m2; alleen af te leveren op het depot Ouderkerk aan de Amstel), autobanden, batterijen, bouw- en sloopafval, chemisch afval, dakbedekking, frituurolie- en vet, gips, grof huishoudelijk afval, stenen, hout, metalen, puin, textiel, tuinafval (geen aarde en zand). 

Op het milieudepot is het ook mogelijk om bijvoorbeeld herbruikbaar textiel, huisraad, etcetera voor kringloopbedrijf De Lokatie aan te bieden.

Meer informatie