Home

Samen naar een gasvrij Ouder-Amstel

Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in de gemeente aardgasvrij zijn. Dat betekent onder andere dat er gezocht moet worden naar alternatieve, duurzame warmtebronnen. Op dit moment wordt de mogelijkheid en haalbaarheid daarvan onderzocht. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van onze wijkuitvoeringsplannen.

Ongeacht de uiteindelijke systeemkeuze is goede isolatie en ventilatie van uw woning van groot belang. Daarmee beperkt u het energieverbruik en ook uw kosten.