Home

Samen naar een gasvrij Ouder-Amstel

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het realiseren van de Transitievisie Warmte. Deze warmtevisie is niet vanachter een bureau opgesteld. Er is aan gewerkt met onder andere inwoners, woningcorporaties, grootschalige verhuurders, huiseigenaren en de netbeheerder. Nu de warmtevisie klaar is gaan we hier verder invulling aan geven via wijkuitvoeringsplannen. Dit in samenwerking met alle betrokken partijen.