Warmtevisie

In de warmtevisie van Ouder-Amstel staan verschillende alternatieven voor verwarming door aardgas. Dat komt omdat Ouder-Amstel een variatie in wijken/gebieden heeft. In de warmtevisie zijn die geclusterd in een aantal groepen. Op deze manier is voor heel Ouder-Amstel gekeken naar collectieve warmteoplossingen die kansrijk zijn. En als er geen collectief alternatief mogelijk is, doen we suggesties voor individuele oplossingen. Nadrukkelijk willen we hier aangeven dat de warmtevisie voor Ouder-Amstel geen blauwdruk is. De warmtevisie geeft een richting voor het uitwerken van de wijkuitvoeringsplannen, die we de komende jaren met alle betrokken partijen gaan maken.

Bekijk de Transitievisie Warmte van Ouder-Amstel (pdf, 8 MB)