Wat gaan we doen?

Plannen maken samen met bewoners

Wat gaan we doen met de Warmtevisie? Kunnen we al starten met een concreet project? Voor welke wijk gaan we een eerste wijkuitvoeringsplan ontwikkelen? Al dit soort vragen wil de gemeente in de komende jaren met onder andere inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties met eigen gebouwen in Ouder-Amstel bespreken.

Want het uitgangspunt bij GASVRIJ Ouder-Amstel is: we doen het sámen. Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen hebben we alle betrokkenen nodig. Hierbij is ook ruimte voor lokale initiatieven. Het kan gaan over groot- of kleinschalige plannen, startend in een straat, een wijk of buurt of bij een woningcorporatie, netbeheerder of vanuit de gemeente.

Heeft u een idee of bent u betrokken bij een nieuw initiatief om Ouder-Amstel gasvrij te maken? Neem dan contact op met de gemeente, mail gemeente@ouder-amstel.nl.