Verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad de “Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2020” vastgesteld. Deze verordening treedt echter pas in werking na een draagvlakmeting, waarbij een meerderheid van tenminste 2/3 deel vóór moet stemmen (bij een minimale respons van 50%).

Deze draagvlakmeting wordt gehouden onder alle belastingplichtige ondernemers. Belastingplichtige ondernemers zijn ondernemers met een onroerende zaak in het gebied (dat voor de onroerendzaakbelasting geen woning is). Ondernemers of pandeigenaren in Ouderkerk aan de Amstel hebben een brief met een stemformulier ontvangen en hebben hun stem kunnen uitbrengen.  

Wat is de BIZ?

Met de BIZ wordt een budget gerealiseerd wat ten goede komt van de ondernemers in een bepaald gebied (in dit geval het centrum van Ouderkerk aan de Amstel en het Sluisplein samen). Het is een wettelijk instrument, waarmee alle ondernemers door een collectieve bijdrage gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving en de economische ontwikkeling. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. De gemeente heeft hierin slechts een faciliterende rol. 

In 2016 is de BIZ in Ouderkerk aan de Amstel voor het eerst ingesteld. Deze is van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. Het bestuur van de BIZ heeft de gemeente verzocht de BIZ met weer 5 jaar te verlengen. De bijdrage voor de ondernemer blijft ongewijzigd €500 per jaar. Vanaf 2021 de mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te betalen nieuw toegevoegd. De regeling geldt voor de periode van vijf jaar (bij eventuele verlening moet opnieuw een draagvlakmeting plaatsvinden).

Meer informatie

Bent ondernemer of pandeigenaar en hebt u vragen, neem dan contact op via (020) 496 21 21.
Het bestuur van de BIZ is ook bereikbaar voor vragen over de werkzaamheden van de BIZ via bizouderkerk@gmail.com

•    Wet BIZ
•    De Verordening Bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2020
•    Reglement draagvlakmeting 
•    Werkplan BIZ