Graf, urn, grafrechten en grafmonumenten

Op deze pagina vindt u meer informatie over aangifte van overlijden, over begraven en cremeren, hebben en onderhouden van een particulier, dubbel of algemeen graf.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Een begrafenis of crematie moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen.

Particulier graf

In een particulier graf kunnen maximaal twee (verwante) overledenen worden begraven of vier asbussen. Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van twintig jaar. De rechthebbende kan deze termijn telkens met tien jaar verlengen. Het graf wordt gehuurd door de rechthebbende. Deze persoon beslist wie er in het graf wordt begraven/bijgezet. Voor een particulier graf geldt dat de graven op rij worden uitgegeven. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf.

Algemeen graf

Het algemene graf is bestemd voor overledenen ouder dan twaalf jaar. In deze grafruimte worden drie overledenen boven elkaar begraven. De keuze voor een algemeen graf geldt minimaal voor tien jaar. Dit heeft te maken met de wettelijke vastgestelde grafrusttermijn van tien jaar. Na het verstrijken van de grafrusttermijn is herbegraven in een particulier graf mogelijk. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf en is tevens de eigenaar van het algemene graf. Er kan dus geen plek worden gereserveerd. Een algemeen graf blijft na de laatste begrafenis minimaal tien jaar bestaan.

Grafmonumenten

Voor het plaatsen van een grafmonument of het aanbrengen van een inscriptie is een vergunning nodig. Een verzoek voor deze vergunning kan worden ingediend bij de gemeente. Een grafmonument moet aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn richtlijnen over het formaat van de gedenkstenen, de duurzaamheid van de materialen en de constructie. Steenhouwers zijn van de richtlijnen op de hoogte. Zij kunnen vaak ook de benodigde vergunning bij de gemeente aanvragen.

U kunt dat ook zelf doen door het formulier gedenkteken (pdf, 37 kB) in te vullen. 
Lees ook de regels voor grafbedekkingen Karssenhof.

Urnengraf

In een urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. Nabestaanden kunnen er een klein monumentje plaatsen.

Urnenmuur (columbarium)

In een urnennis in de urnenmuur kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De nis wordt afgesloten met een natuurstenen plaat waarin een inscriptie kan worden aangebracht. Een urnennis kunt u huren voor een periode van twintig jaar. Het is mogelijk deze periode telkens met tien jaar te verlengen. 
Lees ook de regels voor graven en asbezorging Karssenhof.

Onderhoud van een graf

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Als een graf in een verwaarloosde staat verkeert door onkruid, kan de beheerder deze beplanting zonder toestemming verwijderen. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 

Rechthebbende heeft grafrecht

De rechthebbende heeft het grafrecht op een particulier graf en is verantwoordelijk voor de verschuldigde rechten die er voor een graf worden geheven. Als u een grafruimte op uw naam heeft staan en u besluit hiervan af te zien, kan het worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. 

Overschrijven grafrecht 

Overschrijven kan door schriftelijk een verzoek te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel. Aan het overschrijven van grafrechten zijn kosten verbonden. 
Overschrijven is ook nodig als de huidige rechthebbende overlijdt. Het grafrecht dient dan binnen zes maanden te worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende. Gebeurt dit niet dan kunnen burgemeester en wethouders het grafrecht op een particulier graf laten vervallen. 
U kunt ook definitief afstand doen van het grafrecht. Het grafrecht vervalt dan aan de gemeente.