Collegeleden

De drie wethouders en de burgemeester van Ouder-Amstel vormen samen het college van burgemeester en wethouders; het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In het college mag de burgemeester meestemmen, in de gemeenteraad niet.

Bestuur college van burgemeester en wethouders
Foto: College van burgemeester en wethouders. 

Verantwoordelijkheden wethouders en burgemeester

De wethouders en de burgemeester zijn belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten. Elke wethouder heeft een eigen portefeuille. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid. Dit beleid is vastgelegd in het Definitieve coalitieakkoord 2022 -2026

Meer informatie over gedragsregels leest u in de Gedragscode voor leden college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel 2012

Vergaderingen 

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden de besluitenlijst (waar is over gesproken en wat is er besloten?) en de akkoordlijst (waartoe is zonder onderling overleg besloten?) wekelijks op de website gepubliceerd.  

Foto collegeleden

Contactgegevens collegeleden

Burgemeester Joke Geldhof

Mevrouw J. Geldhof
Burgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

Wethouder Paulette Koek-Baks Mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks 
Wethouder, 1e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl
Wethouder Victor Frequin De heer V.L.M. Frequin 
Wethouder, 2e locoburgemeester
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl
Wethouder Jacqueline de Maa Mevrouw J. de Maa 
Wethouder 
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl
Gemeentesecretaris Annette van der Werf-Bramer

Mevrouw A.J.E. van der Werf-Bramer
Gemeentesecretaris a.i.
Contact via bestuurssecretariaat:
T: (020) 496 21 30
E: bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl