Besluitenlijsten

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden de besluitenlijst (waar is over gesproken en wat is er besloten?) en de akkoordlijst (waartoe is zonder onderling overleg besloten?) wekelijks op deze website gepubliceerd.

Wilt u oudere informatie bekijken die voorheen op de website heeft gestaan? Dat kan via Archiefweb. Door een zoekterm in te vullen (een datum opgeven hoeft niet) op de linkerzijde van de pagina kunt u eerder gepubliceerde publicaties terugvinden.