Grofvuil inleveren of ophalen

U kunt uw grof huisafval (onder andere huishoudelijke apparaten en meubilair), stenen en grof tuinafval (geen zand en aarde) zelf wegbrengen naar het milieudepot. Op de pagina Milieudepot leest u wat u nog meer kunt brengen. Ook is het mogelijk om het tegen betaling en na aanmelding op te laten halen door de gemeente. U kunt het afval via DigiD aanmelden.

Grofvuil ophalen 

Beschrijving

De gemeente haalt elke week op woensdag het grofhuis- en tuinafval aan huis op. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. 

U kunt het grofvuil op dinsdagavond na 19.30 uur of woensdagochtend voor 07.00 uur buiten plaatsen op een locatie aan de openbare weg. Plaats het op zo'n manier dat de vrachtwagen bij het grofvuil kan komen.

Voorwaarden

Het grof huis- en tuinafval kunt u gratis inleveren op een van de Milieudepots in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel

  • Er mag per jaar per huishouden tot maximaal 4 m³ aan afval worden aangeboden;
  • Per keer mag tot maximaal 1 m³ afval worden aangeboden;
  • Het afval dient gescheiden te worden aangeboden

De gemeente haalt elke week op woensdag vanaf 07.00 uur het grof huis- en tuinafval aan huis op:

  • U dient het afval gescheiden op soort aan te bieden;
  • Kleinere stukken grof huisafval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden aangeboden;
  • Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.
  • U mag geen chemisch afval, aarde, puin of zand aanbieden;
  • Het is uw verantwoordelijkheid dat alleen uw eigen afval aangetroffen wordt.
Bakfiets

Wie geen vervoer heeft om grofvuil naar het scheidingsdepot te brengen, kan gratis gebruik maken van een leen bakfiets. Inwoners kunnen zonder kosten 1 kuub per 2 weken zelf naar het scheidingsdepot brengen. Als de bakfiets beschikbaar is kunt u deze 3 uur lang gebruiken. U moet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Kosten

Voor het ophalen worden kosten berekend. Het tarief voor 2024 is: € 40,23 per m3 of een gedeelte daarvan (deze kosten worden jaarlijks vastgesteld).