Nieuws RSS icoon

U vindt hieronder de laatste nieuwsberichten van de gemeente. Gearchiveerde nieuwsberichten kunt u op Archiefweb vinden.

 • Extra maatregelen tegen het oplopend aantal besmettingen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  18 september 2020

  In zes veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Het kabinet heeft deze veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2). Het Rijk heeft daarom maatregelen aangekondigd, die in alle zes de regio’s vanaf zondag 20 september om 18.00 uur gelden:

 • Zilveren erepenning voor Ruud Siekerman en Alex de Boer

  18 september 2020

  Dinsdag 8 september reikte burgemeester Joyce Langenacker de zilveren gemeentelijke erepenning uit aan de heren Alex de Boer en Ruud Siekerman.

 • Telefonisch wethoudersspreekuur 29 september 2020

  18 september 2020

  Op dinsdag 29 september 2020 is er weer een telefonisch wethoudersspreekuur. Van 17.00 tot 18.00 uur zitten de wethouders klaar om met u in gesprek te gaan.

 • Aanpassingen noodverordening: maatregelen verlengd

  16 september 2020

  De noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is op enkele punten aangepast.

 • Nationale Sportweek 18 tot en met 27 september

  15 september 2020

  Tijdens de Nationale Sportweek willen we sport en bewegen extra onder de aandacht brengen en zoveel mogelijk mensen inspireren om beweging een structurele plaats in het leven te geven.

 • ‘Gelijke kansen voor alle kinderen uit 020-regio bij middelbare schoolkeuze’

  09 september 2020

  Alternatief scenario van loting & matching waarbij leerlingen uit Amsterdam voorrang krijgen, kan grote nadelige gevolgen hebben voor basisschoolleerlingen uit Ouder-Amstel.
  De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor basisschoolleerlingen uit randgemeenten van Amsterdam grote nadelige gevolgen hebben.

 • Data inzameling afval

  09 september 2020

  U vindt hieronder een overzicht voor aankomende weken van de afvalinzameling in het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel.

 • Bijeenkomst voor pleegouders

  09 september 2020

  De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert vier bijeenkomsten voor pleegouders, in samenwerking met de regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en pleegzorgorganisaties Levvel, Timon en William Schrikker.

 • Ga ongestoord onderweg!

  09 september 2020

  Tien miljoen mensen in Nederland hebben een smartphone. De helft gebruikt hem onderweg, bijvoorbeeld in de auto. Geen probleem als je handsfree een belletje pleegt. Of je navigatie gebruikt, zolang je die vooraf instelt. Wél een probleem als je berichtjes leest of schrijft terwijl je rijdt. Dat is de boodschap van de jaarlijkse MONO-campagne van Veilig Verkeer Nederland: Ongestoord Onderweg.

 • Aanmeldnotitie Smart Mobility Hub, gemeente Ouder-Amstel

  09 september 2020

  Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (het college) maken bekend dat ten behoeve van het realiseren van een Smart Mobility Hub (SMH) een Aanmeldingsnotitie en een vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgesteld. Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de onderstaande ontwikkeling een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

 • Wethouder bezoekt mantelzorgspreekuur in Duivendrecht

  07 september 2020

  Wethouder Rineke Korrel bezocht afgelopen donderdag het Mantelzorgspreekuur van Markant. Het spreekuur is vorige maand gestart en heeft om de week op de donderdag van 14.00 tot 16.00 uur plaats in het Dorpshuis in Duivendrecht. Mantelzorgers kunnen hier met allerhande vragen terecht. “Het is goed om te horen dat zij de weg naar het spreekuur nu al weten te vinden.”

 • ‘Boerderij Weltevrede’ krijgt meeste stemmen

  04 september 2020

  De afbeelding ‘Boerderij Weltevrede’ van Piet Mondriaan komt op de Saturnusflat. De Boerderij haalde maar liefst 63% van de stemmen binnen. De afbeelding ‘Devotie’ bezette met 21% de tweede plek en 16% van de stemmers wilde liever geen afbeelding op de flat.

 • Gebiedsconferentie De Nieuwe Kern

  02 september 2020

  De afgelopen maanden hebben bewoners, organisaties en gebiedsgebruikers tijdens een participatietraject hun mening gegeven over de Concept Structuurvisie voor De Nieuwe Kern, een nieuwe wijk die tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2 zal verrijzen. Op woensdag 16 september wordt dit participatietraject afgesloten via een online gebiedsconferentie.

 • Verbod aanwezigheid geluidsapparatuur AB Ouderkerkerplas

  01 september 2020

  Op verzoek van burgemeester Langenacker heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het recreatieterrein Ouderkerkerplas aangewezen als locatie waar de aanwezigheid van geluidsapparatuur verboden is, met uitzondering van woningen en daarbij behorende erven, teneinde (popup) feesten in het recreatiegebied Ouderkerkerplas te Ouderkerk aan de Amstel (gemeente
  Ouder-Amstel) tegen te gaan.

 • Nieuws van het Coproductieteam Centrumplan

  28 augustus 2020

  Er is een ei gelegd. Woensdag 12 augustus kon de kerngroep het rapport 'Spijkers met Koppen’, bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan, indienen bij het college.

 • Voorwerpen gevonden

  02 september 2020

  Gevonden voorwerpen met een dagwaarde onder de € 450 worden drie maanden bewaard. Voorwerpen boven de € 450 worden 1 jaar bewaard. Bij afgifte van een voorwerp aan de rechtmatige eigenaar vraagt de gemeente u om een geldig legitimatiebewijs te tonen.  

 • Inspraak nieuw oplaadpunt elektrisch vervoer

  25 augustus 2020

  Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter, als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

 • Noodverordening Covid-19 Amsterdam-Amstelland van 21 augustus 2020

  24 augustus 2020

  Er is een meldplicht voor feesten voor meer dan 100 personen vanaf dinsdag 25 augustus. Verder kunnen studentenverenigingen in aanmerking komen voor een ontheffing op het verbod van fysieke samenkomsten. Het zijn 2 aanpassingen in de noodverordening van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

 • Illegaal feesten aan de Ouderkerkerplas in de kiem gesmoord

  23 augustus 2020

  Samen met het Groengebied en de politie heeft de gemeente Ouder-Amstel in de nacht van zaterdag 22 augustus een handhavingsactie bij de Ouderkerkerplas uitgevoerd. Auto’s werden gecontroleerd op aanwezigheid van geluidsapparatuur. Met succes.

 • Nieuwe landelijke regels en dringende adviezen

  19 augustus 2020

  Het aantal besmettingen met het coronavirus en ziekenhuisopnamen is verder toegenomen. Premier Rutte waarschuwt dat we binnenkort terug zijn bij af, als we niet oppassen.

 • Brief Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake ontwikkelingen coronavirus

  19 augustus 2020

  De voorzitter van de veiligheidsregio, Femke Halsema heeft op 18 augustus 2020 een brief naar alle colleges van B en W en raden gestuurd van de regio Amsterdam-Amstelland. In deze brief geeft zij een analyse van de verspreiding van het coronavirus in de regio.

 • Noodverordening per 10 augustus 2020

  10 augustus 2020

  In de persconferentie van donderdag 6 augustus heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die Veiligheidsregio’s in kunnen zetten. Daarom is de noodverordening van 04 augustus 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast op onderstaande 3 punten.

 • Grip op coronavirus met lokale maatregelen

  08 augustus 2020

  Veel mensen leven de basisregels na. Maar zorgelijk is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat is terug te zien in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

 • Noodverordening per 4 augustus 2020

  06 augustus 2020

  Vanaf woensdag 5 augustus 09.00 uur is het in delen van Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen. Hier is de noodverordening op aangepast.