Nieuws RSS icoon

U vindt hieronder de laatste nieuwsberichten van de gemeente. Gearchiveerde nieuwsberichten kunt u op Archiefweb vinden.

 • Meldpunt benadeelde ouders toeslagenaffaire

  14 januari 2021

  De gemeente Ouder-Amstel helpt ouders die door de problemen met de kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Deze hulp komt bovenop de financiële compensatie door de Belastingdienst. Ouders uit Ouder-Amstel kunnen zich met hun hulpvraag melden bij de gemeente voor ondersteuning.

 • Doe de gratis HuisScan!

  13 januari 2021

  Als inwoner van de gemeente Ouder-Amstel kunt u een gratis HuisScan doen. Met de HuisScan ziet u in een paar minuten welke duurzame maatregelen u kunt treffen voor uw woning en hoe u geld kunt besparen op uw energierekening. Dat kan soms honderden euro’s per jaar schelen.

 • Gemeenteraadszaken 21 januari 2021

  13 januari 2021

  Op donderdag 21 januari 2021 vindt de commissie Grote Projecten plaats, aanvang 19.30 uur.

 • Nederland blijft tot en met tenminste 9 februari in lockdown

  13 januari 2021

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken. 

 • Spreekuur huiselijk geweld in Dorpshuis Duivendrecht

  22 december 2020

  Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het inloopspreekuur in het Dorpshuis Duivendrecht tijdelijk gesloten. De hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling blijft telefonisch bereikbaar.

 • Data inzameling afval

  13 januari 2021

  U vindt hieronder een overzicht voor aankomende weken van de afvalinzameling in het buitengebied en binnen de bebouwde kom in Ouderkerk aan de Amstel.

 • Telefonisch wethoudersspreekuur 19 januari 2021

  13 januari 2021

  Op dinsdag 19 januari 2021 is er weer een telefonisch wethoudersspreekuur. Van 17.00 tot 18.00 uur zitten de wethouders klaar om met u in gesprek te gaan.

 • Concept ruimtelijke visie drie percelen

  11 januari 2021

  In Ouderkerk aan de Amstel zijn drie percelen, gelegen aan de Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg, in eigendom van de gemeente. Op deze percelen willen wij woningbouw realiseren.

 • Vaccinatie zorgmedewerkers 11 januari van start

  11 januari 2021

  Vanaf 11 januari start de grootscheepse vaccinatie tegen Covid-19 in de RAI. Allereerst worden 30.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Amsterdam-Amstelland gevaccineerd.

 • Waarderingsspeld Ouder-Amstel 2020 uitgereikt

  05 januari 2021

  Maandag 4 januari jl. heeft burgemeester Joyce Langenacker de waarderingsspelden voor het jaar 2020 uitgereikt aan Carine Oele, Leonie Eliazer, Willem van der Sluijs en Roel Habiecht. Het thema van dit jaar was: ‘omkijken naar elkaar in Coronatijd’.

 • Voorwerpen gevonden

  04 december 2020

  Gevonden voorwerpen met een dagwaarde onder de € 450 worden drie maanden bewaard. Voorwerpen boven de € 450 worden 1 jaar bewaard. Bij afgifte van een voorwerp aan de rechtmatige eigenaar vraagt de gemeente u om een geldig legitimatiebewijs te tonen.  

 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis per 1 januari 2021

  04 januari 2021

  Vanaf 1 januari 2021 gelden er andere openingstijden van het gemeentehuis. Ook zijn de tijden waarop u ons telefonisch kunt bereiken aangepast.

 • Jaarwisseling Amsterdam-Amstelland verloopt beheersbaar

  04 januari 2021

  De jaarwisseling in de regio Amsterdam-Amstelland is beheersbaar verlopen. Er zijn minder aanhoudingen verricht door de politie dan in voorgaande jaren. De brandweer en de ambulancediensten rukten minder vaak uit voor spoedeisende ritten. Ook zijn de hulpdiensten dit jaar minder gehinderd in hun werkzaamheden en zijn er geen gewonden bij hulpverleners gevallen. Op meerdere plaatsen was sprake van het afsteken van (zwaar) vuurwerk. Dat is het beeld op basis van de voorlopige rapportages van de politie, brandweer, gemeenten en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie over de nieuwjaarsnacht (de 32 uur van 31 december 00.01 tot 1 januari 08.00 uur).

 • Kerstbomen inleveren

  30 december 2020

  Wilt u na de kerst uw kerstboom inleveren? Dat kan dat bij de milieudepots in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. De eerst volgende openstelling na Kerst is maandag 28 december van 09.00 tot 12.00 uur in Duivendrecht en van 13.00 tot 16.00 uur in Ouderkerk aan de Amstel.

 • Kersttoespraak van burgemeester Joyce Langenacker

  24 december 2020
 • Centrumplan, het vervolg

  23 december 2020

  Een klein team vanuit de Klankbordgroep (KBG) heeft begin december DELVA Landscape Architecture & Urbanism uit Amsterdam geselecteerd om eventuele bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van ‘t Kampje concreet vorm te geven. DELVA is gekozen uit een selectie van vier, op basis van hun ideeën, kennis en ervaring en uiteraard een passend financieel plaatje. 

 • Verdiepend onderzoek locatie Bindelwijk voor Het Kofschip en Amstelschool

  23 december 2020

  De raad besloot donderdag 17 december in te stemmen met een verdiepend onderzoek naar locatie Bindelwijk als mogelijk toekomstige locatie voor huisvesting van basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool. Wethouder Marian van der Weele vindt het belangrijk om omwonenden zo goed mogelijk te betrekken bij dit onderzoek. 

 • Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2021

  23 december 2020

  Door het college van burgemeester en wethouders zijn in de vergadering van 15 december 2020 de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2021 vastgesteld. In de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn rondom eigen bijdrage, persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkomingen vastgelegd. 

 • Mandaatbesluit Convenant Vroegsignalering schuldhulpverlening

  23 december 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 besloten de directeur Duo+ mandaat te verlenen.

 • Stembureauleden gezocht

  Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de bezetting van de stembureaus is de gemeente Ouder-Amstel op zoek naar enthousiaste leden en stemmentellers.

 • Ik hou ook thuis afstand van jou

  21 december 2020

  Wist u dat ruim de helft van alle coronabesmettingen thuis gebeurt? En dat handen wassen en afstand houden veel thuisbesmettingen kan voorkomen?

 • Corona helemaal terug

  07 oktober 2020

  We waren er al bang voor: de herfst heeft het coronavirus nieuw leven ingeblazen. Het aantal besmettingen in onze regio is enorm gestegen, en ook in de ziekenhuizen worden steeds meer mensen met COVID-19 opgenomen. De grote toestroom van patiënten veroorzaakt buikpijn bij onze zorgverleners. Ze hebben dit al eens eerder meegemaakt, en dat was verschrikkelijk. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat in deze tweede golf van besmettingen weer vele, vooral oudere en kwetsbare mensen ernstig ziek worden, of zelfs komen te overlijden. 

 • Noodverordening per 29 september 18.00 uur

  30 september 2020

  In de persconferentie van maandag 28 september 2020 heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die de veiligheidsregio in kan zetten. Daarom is de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast op deze punten. 

 • Nieuwe coronamaatregelen: beperk sociaal contact

  29 september 2020

  Het kabinet heeft op maandagavond 28 september 2020 nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus weer terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan in op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor 3 weken. De maatregelen kunnen worden aangescherpt als deze niet het gewenste resultaat hebben. Het aantal besmettingen in de regio Amsterdam-Amstelland stijgt hard. We vragen u dringend om u verantwoordelijk te gedragen en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.

 • Verbod aanwezigheid geluidsapparatuur AB Ouderkerkerplas

  01 september 2020

  Op verzoek van burgemeester Langenacker heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het recreatieterrein Ouderkerkerplas aangewezen als locatie waar de aanwezigheid van geluidsapparatuur verboden is, met uitzondering van woningen en daarbij behorende erven, teneinde (popup) feesten in het recreatiegebied Ouderkerkerplas te Ouderkerk aan de Amstel (gemeente
  Ouder-Amstel) tegen te gaan.

 • Nieuwe landelijke regels en dringende adviezen

  19 augustus 2020

  Het aantal besmettingen met het coronavirus en ziekenhuisopnamen is verder toegenomen. Premier Rutte waarschuwt dat we binnenkort terug zijn bij af, als we niet oppassen.

 • Brief Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake ontwikkelingen coronavirus

  19 augustus 2020

  De voorzitter van de veiligheidsregio, Femke Halsema heeft op 18 augustus 2020 een brief naar alle colleges van B en W en raden gestuurd van de regio Amsterdam-Amstelland. In deze brief geeft zij een analyse van de verspreiding van het coronavirus in de regio.

 • Noodverordening per 10 augustus 2020

  10 augustus 2020

  In de persconferentie van donderdag 6 augustus heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd die Veiligheidsregio’s in kunnen zetten. Daarom is de noodverordening van 04 augustus 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aangepast op onderstaande 3 punten.

 • Grip op coronavirus met lokale maatregelen

  08 augustus 2020

  Veel mensen leven de basisregels na. Maar zorgelijk is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat is terug te zien in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

 • Noodverordening per 4 augustus 2020

  06 augustus 2020

  Vanaf woensdag 5 augustus 09.00 uur is het in delen van Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen. Hier is de noodverordening op aangepast.

 • Voorkom een boete, lever je vuurwerk in

  23 december 2020

  Deze jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk verboden. Om mensen in de gelegenheid te stellen om veilig afstand te doen van hun vuurwerk, kunnen inwoners (particulieren) uit Amsterdam, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen, Amstelveen en Aalsmeer (de VrAA) hun vuurwerk op 24 en 27 december zonder gevolgen inleveren bij in totaal 6 inleverpunten in Amsterdam en Uithoorn.