Meldpunt Zorg en Jeugd

Vanaf 1 juli 2023 is er een centraal meldpunt voor het melden van signalen binnen de Wmo en Jeugdwet. Iedereen die het vermoeden heeft dat iemand niet de zorg krijgt die afgesproken is, of die zich zorgen maakt over de kwaliteit kan een melding doen. Ook anoniem.

Het nieuwe meldpunt is ingericht om het melden van misstanden zo makkelijk mogelijk te maken. Informatie over het meldpunt Zorg en Jeugd Amsterdam is te vinden op: Meldpunt Zorg en Jeugd Amsterdam - GGD Amsterdam.

Toezicht Wmo en Jeugdwet 

Als toezichthouder monitort GGD Amsterdam de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg die op basis van de Wmo en Jeugdwet wordt geleverd. Daarbij kijken we naar de wet en naar wat gemeenten verstaan onder het begrip kwaliteit.

Melding doen

U kunt een melding doen per mail via meldpuntzorgenjeugd@ggd.amsterdam.nl of telefonisch via (020) 555 55 45 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). De toezichthouder neemt dan binnen 3 werkdagen contact met u op. Binnenkort is het ook mogelijk om online een melding te doen via een meldingsformulier. 

Kijk voor meer informatie op Toezicht Wmo en Toezicht Jeugdwet