Inburgeren

Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • Welke lessen u gaat volgen.
 • Welke hulp u kunt krijgen.
 • Hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • een Nederlands paspoort heeft
 • uit een EU-/EER-land of Zwitserland komt
 • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk
 • geestelijke bent (bijvoorbeeld dominee, priester of imam)

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? U kunt een ontheffing aanvragen als u:

 • ernstig ziek bent
 • een geestelijke of lichamelijke beperking heeft
 • door persoonlijke omstandigheden moeilijk kunt inburgeren

Bent u al voldoende ingeburgerd? U kunt een vrijstelling aanvragen als u:

 • de Nederlandse taal goed spreekt
 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

Kunt u door ziekte of een beperking niet inburgeren? Of bent u al ingeburgerd? Vraag dan een ontheffing of een vrijstelling aan via inburgeren.nl.

Inburgeren gaat als volgt:

 • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor een afspraak, een brede intake.
 • U gaat naar de afspraak. De gemeente onderzoekt:
  • welk onderwijs u heeft gevolgd
  • welk werk u heeft gedaan
  • wat uw persoonlijke omstandigheden zijn
  • wat uw doel is in Nederland (bijvoorbeeld werk of studie)
 • De gemeente stelt een Plan inburgering en participatie (PIP) op.
 • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.