Melding, klacht of bezwaar indienen

U kunt om verschillende redenen contact zoeken met de gemeente. U heeft bijvoorbeeld een klacht of u wilt bezwaar maken. Het is handig om dan via het beste kanaal contact te zoeken. Hieronder treft u de mogelijkheden aan. U kunt in ieder geval altijd bij de gemeente terecht voor een algemene vraag, een opmerking, een idee of een compliment. U kunt dan een e-mail versturen naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Melding maken van schade of vuil in uw buurt

Lantaarnpaal defect? Fietswrak in het plantsoen? Zwerfafval naast de afvalbak? Stoeptegels los? Gevaarlijke verkeerssituatie? Probleem met de riolering in de straat? Opschietend onkruid? Meld het bij de gemeente. Dit noemen we een melding openbare ruimte.

Ga hiervoor naar Melding over openbare ruimte indienen

Klacht indienen over de dienstverlening bij de gemeente

Het kan zijn dat u zich niet goed behandeld voelt door iemand van de gemeente. In dat geval kunt u een klacht indienen over de dienstverlening. De gemeente gaat dan kijken wat er precies is gebeurd. Voor zo’n klacht is een officiële procedure.

Ga hiervoor naar Klacht dienstverlening gemeente indienen

Discriminatie melden 

Het kan zijn dat u in Ouder-Amstel gediscrimineerd bent. Of u heeft gezien dat dat iemand anders overkomen is. Zoiets kunt u melden bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. 

Ga hiervoor naar Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Meldpunt Zorg en Jeugd

Vanaf 1 juli 2023 is er een centraal meldpunt voor het melden van signalen binnen de Wmo en Jeugdwet. Iedereen die het vermoeden heeft dat iemand niet de zorg krijgt die afgesproken is, of die zich zorgen maakt over de kwaliteit kan een melding doen. Ook anoniem.

Ga hiervoor naar Meldpunt Zorg en Jeugd

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

De gemeente neemt beslissingen en maakt plannen. Dat kan gaan over uw uitkering, uw vergunning of een subsidie. Het kan ook gaan over de inrichting van uw omgeving. Als u het met zo’n besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Hier gelden regels voor. Zo moet u binnen 6 weken bezwaar maken na zo’n besluit. 

Ga hiervoor naar Bezwaarschrift indienen of naar Bezwaar en beroep.