Bijzondere bijstand

Heeft u door bijzondere omstandigheden extra kosten en kunt u deze kosten niet betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.  

Aanvragen 

Heeft u geen uitkering van de gemeente Ouder-Amstel? Dan moet u aantonen dat u een laag inkomen en vermogen hebt. U dient bij de aanvraag het Uitgebreide aanvraagformulier (pdf, 54 kB) in te vullen.

Heeft u een uitkering van de gemeente Ouder-Amstel? Dan hoeft u uw inkomen en vermogen niet aan te tonen en kunt u het Korte aanvraagformulier (pdf, 60 kB)  invullen en samen met bankafschriften van de laatste maand aan de gemeente sturen. 

In de gemeente Ouder-Amstel kunt u, onder andere, de volgende kostensoorten aanvragen:

  • Kosten voor huishoudelijke- of gezinshulp;
  • Kosten bewindvoering;
  • Kosten van de advocaat en de griffiekosten;
  • Overige kosten.

Medische kosten worden meestal niet vergoed. Ziektekostenverzekeringen met een aanvullende verzekering vergoeden alle noodzakelijke kosten. Met een minimuminkomen kunt u deelnemen aan de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente. 

Voorwaarden 

U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijzondere bijstand. Zo moet u bijvoorbeeld Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Ook aan uw kosten worden eisen gesteld: ze moeten uit bijzondere omstandigheden voort komen en noodzakelijk zijn (geen dagelijkse kosten) en niet door een andere regeling worden vergoed.

Aan vermogen mag u niet meer bezitten dan € 7.575,00 als u een alleenstaande bent. Als u een alleenstaande ouder of een gezin bent mag u niet meer vermogen bezitten dan € 15.150,00 (tarieven 2024).

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor duurzame gebruiksgoederen, dan wordt van u verwacht dat u voor deze kosten hebt gespaard, omdat u weet dat deze goederen vervangen moeten worden. Is bijstand toch noodzakelijk dan wordt de bijstand in de vorm van een lening verstrekt. 

Uw inkomen bedraagt niet meer dan in de onderstaande tabel is opgenomen. Is uw inkomen hoger dan wordt het meer aan inkomen in mindering gebracht op de te verstrekken bijzondere bijstand.

Maximale inkomensgrens bijzondere bijstand per 1 januari 2024 onder pensioengerechtigde leeftijd
gezinssituatie onder de pensioengerechtigde leeftijd bedrag per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder  €    1.540,60
Gezin  €    1.920,92
Maximale inkomensgrens bijzondere bijstand per 1 januari 2024 bij pensioengerechtigde leeftijd of ouder
gezinssituatie pensioengerechtigde leeftijd of ouder bedrag per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder  €    1.710,91
Gezin  €    2.320,78
  • Voor jongeren gelden afwijkende normen.
  • Woont u met meer personen in een woning? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente. Er gelden dan andere normen. 

Welke voorwaarden gelden nog meer

  1. De kosten moeten nog niet zijn gemaakt. U moet dus, voordat u de kosten gaat maken, bijzondere bijstand aanvragen.
  2. Het moet gaan om voor u noodzakelijke kosten. Kosten die niet noodzakelijk zijn worden niet vergoed. 

De hoogte van de bijzondere bijstand

Afhankelijk van wat u aanvraagt vergoedt de gemeente het hele bedrag, een gedeelte van het bedrag of een vast bedrag. 

Besluit binnen 8 weken

Als er nog vragen zijn en/of bewijsstukken ontbreken dan vraagt een medewerker de afdeling Samenleving schriftelijk om meer informatie. Wanneer de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.