Collectieve aanvullende verzekering aanvragen

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. De AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente-Top. Als u chronisch ziek en/of gehandicapt bent dan kunt u in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. U vindt hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. 

Aanvragen AV-Gemeente-Standaard- of Top

Heeft u een (aanvullende) bijstandsuitkering neem dan telefonisch contact op op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 10.30 uur via (020) 496 21 21.

Wanneer u als nieuwe klant wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering vul dan onderstaande formulieren in: 

  1. Aanvraagformulier Collectieve Aanvullende Verzekering (pdf, 338 kB) en;
  2. Aanvraagformulier Zorg en Zekerheid (pdf, 809 kB)

Print de formulieren uit en stuur ze compleet met de gevraagde bewijsstukken (zo mogelijk voor 1 december 2023) zonder postzegel naar Gemeente Ouder-Amstel, t.a.v. CAV, Antwoordnummer 157, 1190 WC Ouderkerk aan de Amstel. 

De gemeente biedt de collectieve aanvullende verzekering tegen ziektekosten in samenwerking met Zorg en Zekerheid aan. 

Om in aanmerking te komen voor de Collectieve zorgverzekering van de gemeente is inzage in de hoogte van uw inkomen en uw vermogen noodzakelijk. Onder vermogen verstaan we saldo van bankrekeningen, eigenwoningbezit of ander vermogen. 

De tabel bevat de normen vanaf 1 januari 2024 inclusief vakantietoeslag, omgerekend naar 120%. 

Norm inkomen en vermogen voor collectieve zorgverzekering 2024
Personen tot pensioengerechtigde leeftijd Inkomen 120% totale vermogen
Alleenstaande € 1.710,91    € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 1.710,91  € 15.150,00
Echtpaar / samenwonenden € 2.320,78 € 15.150,00
Norm inkomen en vermogen voor collectieve zorgverzekering 2024 
Personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd en ouder Inkomen 120% totale vermogen
Alleenstaande € 1.629,19   € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 1.629,19 € 15.150,00
Echtpaar / samenwonenden €  2.212,32   € 15.150,00

Voorwaarden voor deelname 

Om te kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering en het verzekerd eigen risico dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden;

1. Uw inkomen en vermogen mogen niet hoger zijn dan in de tabel staat aangegeven; 
2. U woont in Ouder-Amstel en bent 18 jaar of ouder; 
3. U heeft geen betalingsachterstand of schulden bij uw huidige zorgverzekeraar;
4. U machtigt Zorg en Zekerheid om de premie automatisch af te schrijven. 
5. Indien u later instroomt zal dit naar rato worden vergoed. 

Geen recht op de verzekering

Uw inkomen of vermogen is hoger dan de voor u geldende norm. Dit wordt één keer per kalenderjaar gecontroleerd:

  • u woont niet meer in onze gemeente,
  • u zegt zelf te laat uw huidige zorgverzekering op (na 31 december 2024)
  • u heeft een premie achterstand 
  • u beëindigt zelf uw deelname.

AV-gemeente-Standaard

Een goede ziektekostenverzekering is voor iedereen belangrijk. Daarnaast is een goede aanvullende verzekering van groot belang om de meeste kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Voor mensen met een laag inkomen, zijn de premies echter een flinke maandelijkse kostenpost.

Wij vinden het belangrijk dat de aanvullende verzekering ook voor mensen met een minimuminkomen betaalbaar is. Daarom neemt de gemeente Ouder-Amstel de kosten voor de AV-gemeente-Standaard voor haar rekening. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

AV-gemeente-Top

Het is mogelijk om naast de AV-gemeente-Standaard een AV-gemeente-Top af te sluiten. De dekking bevat een compensatie van medisch gerelateerde meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Als u gebruik wilt maken van de AV-gemeente-Topverzekering betaalt u het verschil in premie tussen de AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente-Top. Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan vergoedt de gemeente deze kosten aan u.

Chronisch ziek of gehandicapt

Als u chronisch ziek en/of gehandicapt bent dan kunt u in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. U betaalt dan de premie van de Standaard verzekering maar u bent verzekerd op het niveau van de Top-verzekering. De gemeente betaalt het verschil maandelijks aan u uit.

Voorwaarden voor extra compensatie Chronisch ziek of gehandicapt

Deze bijzondere bijstand is bestemd voor gehandicapten en chronisch zieken van 18 jaar en ouder die:

  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben met een uitkeringspercentage van tenminste 80%, waarbij elke verdiencapaciteit verder ontbreekt of;
  • Een indicatiestelling hebben voor thuiszorg voor de duur van minimaal 6 maanden of;
  • Een vervoersvoorziening of rolstoel hebben op grond van de Wvg/Wmo in verband met een handicap of;
  • Nierpatiënt zijn en een nierfunctievervangende therapie ondergaan en ook patiënten, die aan het begin staan van een dergelijke behandeling (bewijsstuk= een verklaring van de behandelend nefroloog).

Let op: een beschikking van het CAK is geen geldig bewijsstuk!

Geen verplicht eigen risico

De overheid heeft bepaald dat er een verplichte eigen risico geldt. Dit houdt in dat als u medische kosten maakt de eerste € 385,00 voor uw eigen rekening is. Dit eigen risico heeft de gemeente in 2024 verzekerd, waardoor u voor beide polissen geen eigen risico meer hoeft te betalen. Indien u later instroomt zal dit naar rato worden vergoed. 

Premie en Dekking

Kijk voor meer informatie op Gezond Verzekerd. Hier vindt u overzichtelijk de dekking en kunt u makkelijk vergelijken met uw huidige zorgverzekering. 

Meer informatie  

Vragen kunt u stellen tijdens het telefonische spreekuur op werkdagen van 09.00 uur tot 10.30 uur via (020) 496 21 21.