Diverse commissies

De gemeenteraad moet over heel veel onderwerpen besluiten nemen. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden zijn er raadscommissies. Ouder-Amstel kent de raadscommissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling en de commissie Burger en Bestuur.

Raadscommissies

De commissies bestaan uit raadsleden en/of burgerraadsleden van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. Per vergadering kan er gewisseld worden in de bezetting, er is dus geen vaste commissie-indeling. Als technisch voorzitter fungeert één van de raadsleden.

De commissievergaderingen vinden afwisselend plaats in het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1, en in het Dorpshuis in Duivendrecht, Dorpsplein 60. Commissievergaderingen zijn in principe openbaar.

Iedereen die iets wil zeggen over agendapunten kan gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering. Hiervoor dient u zich vooraf op te geven bij de griffier, telefoon (020) 496 21 17, e-mail: raad@ouder-amstel.nl.

Reglementen gemeenteraad

Vergadering Live volgen