Diverse commissies

De gemeenteraad moet over heel veel onderwerpen besluiten nemen. Om dit zo goed mogelijk voor te bereiden zijn er raadscommissies. Ouder-Amstel kent de raadscommissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling en de commissie Burger en Bestuur.

Raadscommissies

De commissies bestaan uit raadsleden en/of burgerraadsleden van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. Per vergadering kan er gewisseld worden in de bezetting, er is dus geen vaste commissie-indeling. Als technisch voorzitter fungeert één van de raadsleden.

De commissievergaderingen vinden afwisselend plaats in het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel, Vondelstraat 1, en in het Dorpshuis in Duivendrecht, Dorpsplein 60. Commissievergaderingen zijn in principe openbaar.

Iedereen die iets wil zeggen over agendapunten kan gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de commissievergadering. Hiervoor dient u zich vooraf op te geven bij de griffier, telefoon (020) 496 21 17, e-mail: raad@ouder-amstel.nl.

Commissie voor de bezwaarschriften

De behandeling van het bezwaarschrift bestaat uit vier fasen. Voor het behartigen van de eerste drie fasen is er in de gemeente Ouder-Amstel een speciale commissie ingesteld, de commissie voor de bezwaarschriften.

De commissie heeft drie leden en een voorzitter. Allen zijn volledig onafhankelijk en hebben expertise op het gebied van de wet en het besturen van een gemeente.

De leden van de commissie zijn: de heer D. Goris (voorzitter), de dames M.C.J. van Roosmalen en M.C.D. van der Herberg en de heren W.A. Hakstege en A.J. Elbertsen.

De secretaris van de commissie is bereikbaar voor vragen en opmerkingen over de commissie. Hij is te bereiken via telefoonnummer (020) 496 21 21.

Reglementen gemeenteraad

Vergadering Live volgen