Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Dit heet afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt in tweeën gedeeld: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van alle afvalstromen, behalve restafval. Er is geen onderscheid gemaakt in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt.

  • Vastrecht huishouden in 2024: € 294,50.
  • Variabele kosten 60 liter restafvalzak in 2024: € 0,65.
  • Variabele kosten 240 liter restcontainer in 2024: € 2,60.

Bewonersportaal 

U kunt uw Afvalpas opwaarderen op Bewonersportaal

Hier kunt u ook controleren hoeveel saldo er op uw afvalpas staat.  

Minimuminkomen 

Heeft u een minimuminkomen? Het is mogelijk om kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing te krijgen. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met gemeente belasting Amstelland. Daarboven krijgt u een gemiddeld aantal tikken (op basis van gezinssamenstelling: één of meer personen). 

Medisch afval  

Heeft u vanwege een medische conditie veel medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor de extra kosten. U wordt wel om een bewijs gevraagd van de aanschaf van het materiaal, op naam en datum. Als dat er niet is kunt u ook een foto van de medicijnen met de adressticker met naam maken. Vermeld ook om wat voor een medisch afval het gaat. 

Hoe werkt de compensatie voor medisch afval?

U krijgt één extra containeropening (tik) per week op de afvalpas als vergoeding. 

U kunt het aanvraagformulier compensatie medisch afval (pdf, 105 kB) opvragen via de webredactie. Mail naar webredactie@duoplus.nl