Huren in Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel is onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam. De beschikbare (sociale) huurwoningen binnen de Stadsregio, en de gemeente Ouder-Amstel, worden aangeboden via WoningNet Stadsregio Amsterdam. Dat geldt eveneens voor de beschikbare senioren woningen. 

Sociale huurwoningen

Woningnet wijst sociale huurwoningen in de regio Amsterdam volgens bepaalde spelregels (Woonruimteverdeling) toe. Meer informatie over de regeling vindt u op WoningNet Stadsregio Amsterdam.nl.

Zoeken naar sociale huurwoning op WoningNet is veranderd 


Afbeelding: Puntensysteem

De nieuwe regels gelden voor iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning en ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. In dit nieuwe systeem kunt u zelf punten opbouwen. Zodat u een betere kans heeft om een woning te vinden, als u:

  • weinig of geen inschrijftijd heeft
  • geen urgentie heeft
  • geen andere voorrang heeft

Puntensysteem

Met actief zoeken en reageren op woningen bouwt u zelf punten op. Daarnaast kunnen in sommige gevallen extra punten toegekend worden. Maar let op: afbouw van punten is ook mogelijk. Als u niet reageert, een woning weigert of uw afspraken niet nakomt kunt u punten kwijtraken. Alle informatie over de nieuwe regels is te vinden op socialehuurwoningzoeken.nl

Als u vragen heeft over het puntensysteem, dan kunt u bellen naar WoningNet via (088) 123 15 20. 

Persoonlijke begeleiding

U kunt met Participe een afspraak maken voor begeleiding in Duivendrecht of Ouderkerk aan de Amstel via (020) 543 04 30 en team.ouder-amstel@participe.nu.

Participe (op afspraak) Participe (op afspraak)
Dorpshuis Duivendrecht
Dorpsplein 60
1115 CX Duivendrecht
Koningin Wilhelminalaan 2
1191 BT Ouderkerk aan de Amstel

Beleid

In de Nadere regels wordt beschreven hoe woningen aangeboden moeten worden en hoe het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel uitvoering geeft aan de bevoegdheid tot het beslissen op een aanvraag om een verklaring opbouw situatiepunten en een verklaring opbouw situatiepunten voor jongeren. De nadere regels vindt u op: Nadere regels aanbodinstrument en zoek- en situatiepunten Ouder-Amstel 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).

Van Groot naar beter Ouder-Amstel

Wanneer u vanuit uw grote, sociale huurwoning wilt verhuizen naar een kleinere, misschien ook comfortabelere woning kunt u gebruik maken van de regeling van Groot naar Beter. De nettohuur van de nieuwe woning wordt zo nodig aangepast en zal niet hoger zijn dan uw huidige nettohuur. Deze huuraanpassing geldt niet voor verhuizing naar een nieuwbouwwoning. Deze regeling geldt alleen als u binnen de gemeente Ouder-Amstel verhuisd. Meer informatie kunt u vinden op Eigenhaard.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (020) 496 21 21, of gemeente@ouder-amstel.nl