Hulp bij economische dakloosheid

Bent u uw huis of kamer kwijt, of dreigt u deze kwijt te raken, door bijvoorbeeld verlies van uw baan, scheiding/relatiebreuk, verstoorde huiselijke relaties of faillissement? Als u door bovengenoemde omstandigheden dakloos wordt spreken we van economische dakloosheid.
U kunt zich dan aanmelden bij het Team Economisch Daklozen Regio Amstelland van de Regenboog Groep.

Zo kunnen wij u helpen voorkomen dat, wanneer u uw huis kwijt raakt, de (administratieve) problemen niet grotere worden. Er kan onder andere hulp geboden worden met de aanvraag van een briefadres, het behoud van inkomen en ondersteuning in de zoektocht naar een duurzame of tijdelijke woonplek. Naast deze ondersteuning, zijn er een aantal Tijdelijke Woon Projecten waar u misschien voor in aanmerking komt, zoals bijvoorbeeld Onder de Pannen of Parentshouse. Het doel van deze Tijdelijke Woon of opvangplekken is dat u tot rust kan komen, de basis op orde kan brengen en vanuit een rustige en veilige omgeving kunt zoeken naar een meer duurzame woonoplossing. 

Het Team Economisch Daklozen Regio Amstelland van de Regenboog Groep gaat samen met u kijken wat bij uw situatie past en welke plekken er beschikbaar zijn.

Voorwaarden

  • U bent dakloos (of dreigt dakloos te worden);
  • U heeft geen eigen netwerk voor een woon- of verblijfadres;
  • U heeft een binding met Amstellandgemeente, dit houdt in dat u minimaal 2 jaar ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basis Administratie in een van de Amstellandgemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn);
  • U bent minimaal 18 jaar oud;
  • U heeft een Nederlandse verblijfstatus of heeft als EU burger duurzaam verblijf (woon en werk) van langer dan vijf jaar;
  • U bent in staat om zelfstandig een huishouden te voeren. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via amstelland@deregenboog.org of bellen met de Bureaudienst van de Regenboog Groep via 06-23490326. De Bureaudienst is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Voor vragen en advies over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met het Zorgadviespunt Ouder-Amstel. Telefoon (020) 496 21 21 (maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 10.30 uur). Of per e-mail: zorgadviespunt@ouder-amstel.nl.

Inloopspreekuur:

  • Duivendrecht, donderdag 11.00 tot 12.00 uur, Dorpshuis.  

Parentshouse: onderdak voor ouders na scheiding

Parentshouse biedt woonruimte na een scheiding. Zo kunnen ouders hun zorgtaken blijven vervullen en het contact met de kinderen behouden. In een Parentshouse huren ouders een kamer waar de kinderen kunnen blijven logeren. De kinderen kunnen dus niet meeverhuizen naar het Parentshouse, maar wel een deel van de week op bezoek komen of komen logeren. De ruime woonkamer, keuken, badkamer en buitenruimte worden gedeeld met twee andere gescheiden ouders. 

Voorwaarden

De ouders:

  • hebben woonzorg voor minderjarige kinderen die woonachtig zijn in regio Amstelland. De kinderen verhuizen niet mee, maar komen wel op bezoek of logeren.
  • kunnen de huur (700 euro) en borg (1200 euro) betalen
  • willen en kunnen de woning delen met twee andere ouders

Aanmelden

Zit u in een scheiding of time-out en bent u op zoek naar tijdelijk woonruimte? U kunt zich aanmelden op de website van Parentshouse