Hondenbeleid

In de gemeente Ouder-Amstel heeft ongeveer 7% van alle huishoudens één of meer honden. De gemeente wil dat iedereen met plezier gebruik maakt van de openbare ruimte. Daarom heeft zij een hondenbeleid opgesteld. Hierin vindt u regels en leest u welke voorzieningen de gemeente aanbiedt aan de hondenbezitter.

Hondenbelasting

Als hondenbezitter bent u verplicht om hondenbelasting te betalen. Lees meer op Gemeentebelastingen Amstelland. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 83,86 (tarief 2024). 

Regels binnen bebouwde kom

1. Opruimplicht

De opruimplicht wil zeggen dat de begeleider van de hond verplicht is de uitwerpselen van de hond direct op te ruimen. Hondenpoep is voor veel inwoners een ergernis; het is vies, onhygiënisch en geeft de openbare ruimte een onverzorgd aanzien. Behalve in de aangewezen uitrenvelden moet de hondenbegeleider de hondenpoep opruimen. Het is daarom ook verplicht om altijd een opruimmiddel mee te nemen.

2. Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen soms bedreigend overkomen, zowel voor andere honden als voor mensen. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan de ander ervan schrikken. Omgekeerd kan ook een hond schrikken en onverwachts gedrag vertonen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor bijvoorbeeld het verkeer of de gezondheid. 

Uitzonderingen

De opruimplicht en de aanlijnplicht gelden niet voor bezitters van blindengeleidehonden of andere honden die dienen als hulp of geleide voor gehandicapten. Voor alle overige hondenbegeleiders worden geen uitzonderingen gemaakt.

Buiten de bebouwde kom gelden de regels voor aanlijnplicht en opruimplicht in principe niet, alhoewel u op sommige plekken wel rekening dient te houden met regelgeving van grondeigenaren. Zo heeft Groengebied Amstelland.nl een uitgestrekt gebied waarin ook speciale uitrenvelden zijn aangewezen. Er gelden ook regels met betrekking tot het los laten lopen in het vogelbroedseizoen van 15 april tot 15 oktober.

Gevaarlijke honden

De gemeente heeft bewust geen verbod op gevaarlijke honden opgenomen in de regelgeving. Het hanteren van een lijst met gevaarlijke hondenrassen wordt beschouwd als suggestief en generaliserend. Meestal leidt  de opvoeding van een hond tot een wel of niet gevaarlijk karakter. 

Wel kan een hond als gevaarlijk aangemerkt worden als daarvoor redenen zijn. Is de hondenbezitter hiervoor aangeschreven, dan geldt voor de gevaarlijke hond een muilkorfplicht en de plicht om de hond kort aangelijnd te houden.

Uitrenvelden

Binnen de bebouwde kom zijn uitrenvelden aangelegd waar de hond naar hartenlust kan rennen, en waar de hondenbegeleider niet verplicht is om de hondenpoep op te ruimen. De uitrenvelden zijn herkenbaar door speciale bordjes. Vanwege de veiligheid voor de honden zelf en het voorkomen van overlast zijn de uitrenvelden aan de randen van de bebouwde kom aangelegd.

Uitrenvelden in Ouderkerk aan de Amstel

honden uitrenvelden ouderkerk aan de amstel

Uitrenvelden in Duivendrecht

honden uitrenvelden duivendrecht  

Verbodsgebieden

Speelterreinen in de openbare ruimte zijn verboden voor honden. Kinderen kunnen bang zijn voor honden, en honden kunnen onverwacht op kinderen reageren. Bovendien bestaat de kans op besmetting met ziekteverwekkers die in hondenpoep kunnen voorkomen. De speelterreinen waar het verbod geldt zijn herkenbaar door de paaltjes met verbodsbordjes. Hier mogen honden niet komen, ook niet voor heel even.

Suggesties of ideeën?

Suggesties of ideeën met betrekking tot het hondenbeleid kunt u per mail doorgeven via gemeente@ouder-amstel.nl.