Hoe vaak maait de gemeente

Niet overal waar we maaien gebeurt dat even vaak en op dezelfde tijdstippen. Dat heeft een reden. Hieronder leggen we uit waarom we maaien, wanneer en hoe vaak.

Gazons

Gazons worden vaak gemaaid zodat het gras kort blijft. Dat doen we omdat gazons meestal een speciale functie hebben. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld honden uitlaten, om te spelen of te voetballen, of gewoon omdat kort gemaaid gras er op die locatie mooi uitziet. Op plaatsen waar bloembollen in een gazon staan, wachten we met maaien tot de bloemen zijn afgestorven. Alle energie zit dan weer in de bollen. Hierdoor kunnen we volgend voorjaar opnieuw van de bloemenpracht genieten.

Bermen

Wegbermen in het buitengebied worden niet als gazon gemaaid. Bij die bermen worden uitzichthoeken en de eerste meter langs de weg de eerste keer in april gemaaid. Dat is nodig voor de verkeersveiligheid. De rest van deze bermen wordt pas in de tweede helft van juni gemaaid en daarna nog een keer in oktober. Voordat we de bermen maaien wordt er eerst gekeken of er geen vogels broeden. Als dat zo is dan slaan we die stukken over. 

Riet

Rietoevers worden maar een keer per jaar gemaaid. Dat doen we in de eerste helft van maart. Hierdoor blijft het riet in stand en verstoren we geen broedende vogels.

Waarom worden de bermen maar twee keer gemaaid?

Het aantal soorten insecten en wilde planten in Nederland is de afgelopen decennia sterk teruggelopen. Dieren die graag insecten eten (zoals vogels, amfibieën en kleine zoogdieren) hebben daardoor minder voedsel. Hierdoor neemt de biodiversiteit steeds verder af.

Om de biodiversiteit te bevorderen maaien we twee keer per jaar. De eerste maaironde is na half juni. De meeste bermplanten zijn dan uitgebloeid. Er leven veel insecten tussen de bermplanten. Ze halen er voedsel en planten zich voort. Dat is ook goed voor dieren die van insecten leven. Door het gemaaide gewas af te voeren gaan er bovendien steeds meer soorten planten in de bermen groeien. Er komen daardoor ook meer soorten insecten. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Ons motto

Het groen blijft lang waar het kan, kort waar het moet. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats. Zorgt de hogere begroeiing voor onveilige (verkeers)situaties? Laat het ons weten, maak een melding op uw smartphone via onze BuitenBeter app of via onze website Melding over openbare ruimte indienen