Gemeentebeleid PFAS

In de gemeente geldt sinds april 2020 nieuw beleid rond PFAS. Het beleid maakt verplaatsen van ‘veilige’ PFAS-houdende grond en bagger binnen de regio eenvoudiger. En vaak goedkoper.

Wat zijn PFAS?

PFAS (poly- en perfluoroalkylstoffen) is de verzamelnaam voor PFOS, PFOA en 6000 vergelijkbare stoffen die algemeen voorkomen in de industrie en in het huishouden. Bij de productie, gebruik, toepassing en de afvoer van PFAS-houdende materialen kan een verhoogd risico optreden voor de gezondheid en het milieu. Zolang er geen landelijke PFAS-norm is, geldt landelijk een zogenaamd Tijdelijk handelingskader (THK).

Regionaal grondbeleid

De gemeente sluit aan bij het regionale grondbeleid, vastgelegd in de Nota bodembeheer Regio Amstelland en Meerlanden. Deze nota stelt voorwaarden aan (her)gebruik van grond en baggerspecie, graafwerkzaamheden en bodemonderzoek. Zij biedt houvast aan aannemers, adviesbureaus, gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren en -gebruikers. 

Gemeenteregels 

Het regionale PFAS-beleid is door de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad vertaald naar eigen gemeenschappelijke uniforme regels. Deze gemeenteregels gaan vóór de landelijke regelgeving.

Meer informatie

Meer informatie over het gemeentelijke PFAS-beleid van Ouder-Amstel vindt u op Overheid.nl

Meer over het regionale beleid op de website van de Omgevingsdienst NZKG. Het landelijke beleid staat op de websites van Bodemplus.nl en de website van het RIVM.