Bouwen

Als u een bouwwerk wilt (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Wel of geen vergunning nodig

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van wat u wilt bouwen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Vergunningvrij bouwen 
  Sommige kleinere bouwwerken zijn vergunningvrij. Op het Omgevingsloket kunt u checken of de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren, wel of niet vergunningplichtig zijn. Vergunningvrije bouwwerken moeten wel voldoen aan het bouwbesluit. De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. 
  Lees meer over vergunningvrij bouwen en verbouwen op Rijksoverheid.nl
   
 2. Bouwen met een omgevingsvergunning
  Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig dan kunt u via het Omgevingsloket de aanvraag digitaal indienen. Voor het uploaden van bijlagen dient u rekening te houden dat er geen spaties in de bestandsnamen worden gebruikt.

Toetsing bouwplannen bij vergunningplicht 

Bij een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan:

 1. Het bestemmingsplan van de gemeente Ouder-Amstel 
 2. De gemeentelijke bouwverordening
 3. Alle eisen uit het Bouwbesluit
 4. De welstandseisen van de gemeente Ouder-Amstel 

Heeft u een (bouw)plan?

De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties goed kunnen meedenken over beleidsvoornemens, plannen en ontwikkelingen in de omgeving. Daarvoor is een Handreiking Participatie opgesteld. Dit is een hulpmiddel om inwoners beter en vroegtijdig te betrekken. Deze Handreiking is niet alleen voor de gemeente zelf, maar juist ook voor inwoners of projectontwikkelaars die een bouwplan hebben in de gemeente. Dus heeft u een (bouw)plan. Lees in de Handreiking Participatie wat dit voor uw betekent en wat er van u wordt verwacht. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden op werkdagen contact met ons opnemen op telefoonnummer (020) 496 21 21.