Welstand

De gemeente heeft een onafhankelijke welstandscommissie. Als u bouwplannen heeft, adviseert deze commissie over de ingediende omgevingsvergunningen in welstandsplichtige gebieden. Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, wordt de huidige welstandscommissie vervangen door de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Ouder-Amstel.

Nota Omgevingskwaliteit

De huidige welstandscommissie toetst de bouwplannen aan de hand van de Nota Omgevingskwaliteit (pdf, 39 MB) (voorheen Welstandsnota). U kunt het document opvragen bij webredactie@duoplus.nl.   

Het hoofddoel van de Nota Omgevingskwaliteit is het behouden en stimuleren van een goede omgevingskwaliteit bij ontwikkelingen. De beoordeling van bouwplannen vindt plaats op basis van de criteria die in de Nota Omgevingskwaliteit zijn vastgelegd. Deze criteria geven zo precies mogelijk aan, aan welke uiterlijke kenmerken een nieuw gebouw of een uitbreiding moet voldoen.  

Welstandsvergadering

De welstandscommissie komt om de week bijeen in openbare vergaderingen op maandag (uitzonderingen voorbehouden) en begint om 08.30 uur. Deze onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. De welstandcommissie bestaat uit twee architecten, een burgerlid en een voorzitter. 

Vergadering bijwonen

U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden als u een vergadering wilt bijwonen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1 te Diemen. 
Voor data, tijdstip, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via (020) 496 21 21. 

Toelichten bouwplan

Wilt u uw bouwplan toelichten dan kunt u uiterlijk op de donderdag voor 12.00 uur (voor de welstandsvergadering van maandag) een afspraak maken. Na 12.00 uur kunt u geen afspraken meer maken. U kunt uiteraard wel de openbare welstandsvergadering bijwonen. U heeft alleen geen spreekrecht. Mocht de welstandscommissie toch behoefte hebben aan uitleg dan wordt u gevraagd om het bouwplan alsnog toe te lichten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Welstandscommissie vindt u op de website van Welstandszorg Noord-Holland.nl.