Jeugdfonds sport en cultuur spelregels Ouder-Amstel

Wil een kind graag op sport of aan cultuur doen, maar is er in het gezin te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of voor gezinnen met schulden. We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair (tussenpersoon) voor nodig. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het gezin. Iedere professional werkzaam in het onderwijs, hulpverlening, welzijn of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach.

 • De aanvraag kan online worden ingediend via ons digitale aanvraagsysteem. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl
 • Ouders kunnen de ouderkaart invullen en inleveren bij hun intermediair.
 • Ouders of (trainers/docenten van) een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen géén aanvraag indienen.

Voor wie?

Er kan een aanvraag worden gedaan voor een kind als:

 • Het kind woont in de gemeente Ouder-Amstel.
 • Een kind bij aanvang niet ouder is dan 17 jaar.
 • Ouders onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen ontbreken. 
 • Er kunnen voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.

De financiële bijdrage – Sport & Cultuur

Er kan per kind één sport- óf cultuuractiviteit per 12 maanden worden aangevraagd. We betalen voor sport tot een maximaal bedrag van €225,- per jaar, voor cultuur tot een maximaal bedrag van €425,- per jaar. Als er na het betalen van de contributie geld over is, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal €100,-) attributen te vergoeden.

Voor muziekles bij Muziekschool Ouder-Amstel kan er, behalve bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, een aanvullende aanvraag worden gedaan van €275,- bij Stichting Vrienden van de Muziekschool Ouder-Amstel. Deze aanvraag doet u door de goedkeuring die u van ons ontvangen hebt, door te sturen naar de penningmeester van Stichting Vrienden van de Muziekschool Ouder-Amstel. Het e-mailadres van de penningmeester ontvangt u van ons per e-mail.

Hiervoor gelden wel enkele regels:

 1. De contributie of het lesgeld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, nadat de aanbieder ons een factuur heeft gestuurd. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert nooit geld uit aan het kind, de ouder(s) of aan de intermediair.
 2. De werkelijke contributie/lesgelden en eventueel benodigde attributen (binnen het genoemde maximumbedrag) worden door ons vergoed. Er is geen recht op een resterend bedrag. 
 3. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt in principe geen deel van de contributie. Dit betekent dat als een jaarcontributie hoger is dan het maximum aan te vragen bedrag, wij graag een motivatie ontvangen waaruit overtuigend blijkt hoe het resterende bedrag aangevuld wordt.
 4. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt niet met terugwerkende kracht.

Voor het aanvragen van attributen gelden daarnaast de volgende regels:

 1. De attributen moeten gelijktijdig worden aangevraagd met de aanvraag voor de contributie / het lesgeld.
 2. Na uitgifte van een waardebon voor de attributen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, hebben ouders 6 maanden de tijd om bij de betreffende winkel de waardebon in te leveren. Attributen kunnen alleen worden aangeschaft op vertoon van deze waardebon.
 3. Waardebonnen verlengen is niet mogelijk. 

•    Let op! Het is niet mogelijk om na de goedkeuring van de waardebon nog wijzigingen aan te brengen. Wij verzoeken ouders daarom vooraf bij de winkel te informeren of de benodigde attributen beschikbaar zijn. 

De financiële bijdrage – Zwemles

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk voor kinderen vanaf 4 jaar om op zwemles te gaan om diploma A te halen, met diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 2 jaar bij:

•    Zwembad Wethouder Duran te Diemen. Hier kan een aanvraag voor €675,- worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief alle onkosten. De diplomagarantie geldt voor maximaal 2 jaar. 
•    Zwembad De Meerkamp te Amstelveen. Hier kan een aanvraag voor €710,- worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief alle onkosten.

Via onderstaand zwembad is het ook mogelijk om op zwemles te gaan om diploma A te halen, echter is dit zonder diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 1 jaar bij:
•    Het Amstelbad te Ouderkerk aan de Amstel. Hier kan een aanvraag voor €295,- worden gedaan voor het A-diploma. Dit is inclusief abonnementskosten. 
Let op de volgende aandachtspunten bij Het Amstelbad te Ouderkerk aan de Amstel:

 • Het Amstelbad is een openluchtzwembad, dat geopend is van begin mei tot begin september.
 • Wij hanteren een minimale leeftijd van 5 jaar voor de zwemlessen in dit zwembad.
 • Er dient een pasfoto aangeleverd te worden aan het zwembad voor op het abonnement.
 • Binnen de genoemde prijs worden 4 zwemlessen van een half uur per week aangeboden. Wij eisen een aanwezigheidsplicht van 90% om voor vergoeding van het Jeugdfonds in aanmerking te komen. Er mag niet zonder goede reden afgemeld worden.
 • Als het A-diploma nog niet gehaald is aan het einde van het seizoen, ondanks minimale aanwezigheid van 90%, heeft het kind 3 opties:
 1. Doorstromen naar zwemclub De Snippen. Er dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan voor €195,-. Dit is inclusief inschrijfgeld. Doe dit zo snel mogelijk. Er kan een wachtlijst zijn.
 2. Doorstromen naar zwembad De Meerkamp. Er dient eerst voorgezwommen te worden. Daarna dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan voor ofwel €138,- ofwel €344,- (afhankelijk van het niveau tijdens het voorzwemmen). Doe dit zo snel mogelijk. Er kan een wachtlijst zijn.
 3. Het volgende buitenseizoen doorgaan met zwemlessen bij het Amstelbad. Er moet dan opnieuw een aanvraag voor 1 jaar voor €295,- worden gedaan.
 • Er wordt naar aanleiding van bovenstaande maximaal 2x per kind een zwemlesaanvraag vergoed. In deze periode zou het diploma A bij aanwezigheid van 90% gehaald moeten kunnen worden.
 • Het Amstelbad adviseert de aanschaf van een wetsuit. Deze kan níet bij het Jeugdfonds aangevraagd worden. Goedkope wetsuits zijn bij online winkels, Decathlon of tweedehands via Marktplaats te vinden en dienen door ouders/verzorgers zelf aangeschaft te worden.

Voor alle zwembaden geldt dat de instroomeisen en eventuele wachtlijsten van het zwembad gelden. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het zwembad.

Let op! De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In de periode dat de zwemlesaanvraag loopt, kan één aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan voor een andere sport óf cultuuractiviteit.

De aanvraag

De aanvraag wordt door de intermediair online ingediend via de website www.allekinderendoenmee.nl. De beoordeling of ouders in aanmerking komen voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt uitgevoerd door de betrokken intermediair. Hierbij hoeft geen officiële check van het inkomen plaats te vinden door de intermediair. De intermediair motiveert de aanvraag door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende. 

De looptijd

 • Een aanvraag is altijd voor een periode van 1 jaar (m.u.v. zwemlesaanvragen), niet korter en niet langer. 
 • Er moet ieder jaar een nieuwe (herhaal)aanvraag worden ingediend voor een kind. Een aanvraag met bijbehorende vergoeding loopt dus niet automatisch door.

Afhandeling van de aanvraag

 • Het streven is om een aanvraag binnen 3 weken in behandeling te nemen.
 • De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem.
 • De intermediair laat de ouders weten dat het kind mag sporten of mag deelnemen aan cultuur en geeft zo nodig de waardebon.
 • Er wordt naar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.
 • De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de aangevraagde activiteiten. Na 4 maanden vraagt de intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hierover. Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang. 

De activiteiten

 • Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die ofwel zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden óf ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt aan cultuurinstellingen of ZZP-Kunstdocenten die ingeschreven staan bij de KvK en minimaal 1 jaar bestaan.
 • Bij aanvragen voor teambalsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte afspraken:

o  Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van €225,- (incl. eventuele attributen).
o  Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van €112,50 (incl. eventuele attributen tot max. €100,-). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe (herhaal)aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.

 • Fitness wordt alleen vergoed onder de volgende voorwaarden:

o    Als er 1 jaar lang in groepsverband gefitnesst wordt, óf;
o    Als er een doorverwijzing is van een professionele zorgverlener vanwege gezondheidsredenen, óf; 
o    Als het kind 15 jaar of ouder is.

Vragen?

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente Ouder-Amstel kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: 

Iris Nijkamp van Stichting Coherente, (020) 496 3673, of i.nijkamp@coherente.nl.