Jeugdfonds sport en cultuur

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Ouder-Amstel

Alle kinderen in Noord-Holland moeten kunnen meedoen, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders de sport- of cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland bij te springen. Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten of cultuur willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of € 425,- per jaar voor cultuur.

Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) attributen te vergoeden. Daarnaast kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A. Ook kan er een extra bedrag voor muziekles worden aangevraagd. Zie in onderstaande spelregels voor meer informatie hierover. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de sportvereniging of cultuurinstelling. Dit betekent, dat als er geld over is, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Om het Jeugdfonds Sport & Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing:

 1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.
 2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen geen aanvraag indienen. 
 3. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor sport- of kunstbeoefening ontbreken.
 4. Het kind moet woonachtig zijn in een gemeente die is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze gemeenten kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl
 5. Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar.
 6. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
 7. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende. 
 8. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
 9. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van het gezin dit noodzakelijk maken. Kinderen gaan dus niet automatisch door.
 10. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging of cultuurinstelling worden rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder.
 11. Attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een voucher.
 12. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie en/of attributen met terugwerkende kracht.
 13. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen deel van de contributie. Dit betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan €225,- voor sport of €425,- voor cultuur, de aanvraag in principe niet wordt goedgekeurd. De uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om zwemdiploma A te behalen (zie artikel 15).
 14. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden. Voor cultuur worden alleen bijdragen verstrekt voor aanbieders die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 15. Via het Jeugdfonds Sport is het mogelijk om op zwemles te gaan om diploma A te halen, met diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 2 jaar bij de volgende zwembaden:

Zwembad Wethouder Duran te Diemen 

Hier kan voor €675,- het diploma A gehaald worden. Dit is inclusief alle onkosten. De diplomagarantie geldt voor maximaal 2 jaar.

Zwembad De Meerkamp te Amstelveen

Hier kan voor €710,- het diploma A gehaald worden. Dit is inclusief alle onkosten.

Het Amstelbad te Ouderkerk aan de Amstel

Het is mogelijk om op zwemles te gaan om diploma A te halen, echter is dit zonder diplomagarantie. Deze aanvraag kan worden gedaan voor een periode van 1 jaar.
Bij het Amstelbad kan voor €295,- een aanvraag worden gedaan voor diploma A. Dit is inclusief abonnementskosten. Let op de volgende aandachtspunten bij dit zwembad:

 • Het Amstelbad is een openluchtzwembad, dat geopend is van begin mei tot begin september.
 • Wij hanteren een minimale leeftijd van 5 jaar voor de zwemlessen in dit zwembad.
 • Er dient een pasfoto aangeleverd te worden aan het zwembad voor op het abonnement.
 • Binnen de genoemde prijs worden 4 zwemlessen van een half uur per week aangeboden. Wij eisen een aanwezigheidsplicht van 90% om voor vergoeding van het Jeugdfonds in aanmerking te komen. Er mag niet zonder goede reden afgemeld worden. 
 • Als het A-diploma nog niet gehaald is aan het einde van het seizoen, ondanks minimale aanwezigheid van 90%, heeft het kind 3 opties:
 1. Doorstromen naar zwemclub De Snippen. Er dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan voor €195,-. Dit is inclusief inschrijfgeld. Doe dit zo snel mogelijk. Er kan een wachtlijst zijn.
 2. Doorstromen naar zwembad De Meerkamp. Er dient eerst voorgezwommen te worden. Daarna dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan voor ofwel €138,- ofwel €344,- (afhankelijk van het niveau tijdens het voorzwemmen). Doe dit zo snel mogelijk. Er kan een wachtlijst zijn.
 3. Het volgende buitenseizoen doorgaan met zwemlessen bij het Amstelbad. Er moet dan opnieuw een aanvraag voor 1 jaar voor €295,- worden gedaan.

Er wordt naar aanleiding van bovenstaande maximaal 2x per kind een zwemlesaanvraag vergoed. In deze periode zou het diploma A bij aanwezigheid van 90% gehaald moeten kunnen worden.
Het Amstelbad adviseert de aanschaf van een wetsuit. Deze kan níet bij het Jeugdfonds aangevraagd worden. Goedkope wetsuits zijn bij online winkels, Decathlon of tweedehands via Marktplaats te vinden en dienen door
ouders/verzorgers zelf aangeschaft te worden.

Voor alle zwembaden geldt dat de instroomeisen en eventuele wachtlijsten van het zwembad gelden. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het zwembad.

16. De bijdrage voor het behalen van een A-diploma kan eenmalig worden aangevraagd. In hetzelfde jaar dat een bijdrage voor het behalen van het A-diploma is toegekend, kan een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan voor een andere sport of cultuuractiviteit.
17. Via het Jeugdfonds Cultuur is het mogelijk om op muziekles te gaan. Als de muzieklessen worden gevolgd bij Muziekschool Ouder-Amstel, kan er een aanvullende aanvraag worden gedaan van €275,- bij Stichting Vrienden van de Muziekschool Ouder-Amstel. Deze aanvraag doet u door de goedkeuring die u van ons ontvangen hebt, door te sturen naar de penningmeester van Stichting Vrienden van de Muziekschool Ouder-Amstel. Het e-mailadres van de penningmeester ontvangt u van ons per e-mail.
18. Bij aanvragen voor team-balsporten, badminton en turnen/gymnastiek gelden aparte afspraken:

 • Bij aanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 december voor het hele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet. Hierbij geldt een maximum toe te kennen bedrag van € 225,- (incl. eventuele attributen).
 • Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed, met een maximum van € 112,50 (incl. eventuele attributen tot max. € 50,-). De einddatum van deze aanvraag zal op 31 juli gezet worden. Daarna kan zo nodig weer een nieuwe aanvraag worden gedaan voor het volgende seizoen.

19. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging of cultuurinstelling waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Ouders/verzorgers werken mee aan vragen over de voortgang. Eens per 4 maanden vraagt de intermediair of het kind nog aan het sporten of culturen is en beantwoordt de e-mail van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hierover. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.
20. Voor een kind kan geen aanvraag worden gedaan bij zowel het Jeugdfonds Sport als Jeugdfonds Cultuur. Er moet dus een keuze worden gemaakt. Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale
aanvraagsysteem.

Betaling 

Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, wordt er naar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.

Meer informatie 

Voor aanvullende vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Ouder-Amstel kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur: Fenke van Rossum van gemeente Ouder-Amstel via 020-4962121 of fenke.van.rossum@ouder-amstel.nl.