Computerregeling

Heeft u als gezin een sociaal minimuminkomen en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een vergoeding voor de aanschaf van een computer. De gemeente Ouder-Amstel wil hiermee een ontwikkelachterstand bij kinderen in het voortgezet onderwijs voorkomen.

Aanvragen vergoeding computer  

Via het Aanvraagformulier computerregeling (pdf, 52 kB) kunt u een vergoeding voor de aanschaf van een computer aanvragen. Het ingevulde formulier stuurt u (zonder postzegel) aan de gemeente Ouder-Amstel, Antwoordnummer 157, 1190 WC Ouderkerk aan de Amstel.

De vergoeding bedraagt € 500,00. 

U krijgt geen vergoeding voor de internetaansluiting of voor internetkosten. Veel telefoonaanbieders verstrekken tegenwoordig pakketten waarin zowel telefoneren als internetkosten zijn inbegrepen. U kunt er wel voor kiezen de internetkosten te betalen uit de bijdrage van het Jeugdfonds. 

Voorwaarden 

  • u hebt een kind in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar dat naar het voortgezet onderwijs gaat of daar al zit;
  • het kind woont op hetzelfde adres als de aanvrager;
  • uw inkomen en vermogen komt niet uit boven de in de tabel genoemde normen.

Inkomens- en vermogensgrens

De tabellen hieronder bevatten de normen vanaf 1 januari 2024 inclusief vakantietoeslag, omgerekend naar 130%. 

Bijstandsnormen per 1 januari 2024 tot pensioengerechtigde leeftijd
Personen tot pensioengerechtigde leeftijd  Inkomen 130%* Totale vermogen
Alleenstaande  € 1.668,98 € 7.575,00 
Alleenstaande ouder  € 1.668,98 € 15.150,00
Echtpaar/samenwonenden  € 2.384,25  € 15.150,00

*Inclusief vakantiegeld. 
Let op: Studenten zijn uitgesloten van deze regelingen en voor jongeren gelden afwijkende normen.
 

Bijstandsnormen per 1 januari 2024 vanaf pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd en ouder Inkomen 130%* Totale vermogen 
Alleenstaande  € 1.764,96   € 7.575,00
Alleenstaande  ouder  € 1.764,96    € 15.150,00
Echtpaar/samenwonenden  € 2.396,68 € 15.150,00

*Inclusief vakantiegeld.

Betalingsbewijs indienen na toekenning aanvraag 

Binnen vier weken na toekenning van de aanvraag moet u een kopie van de aanschafbon van de computer indienen. Als u dat niet doet moeten we het bedrag van de vergoeding terugvorderen. Schaft u voor minder dan € 500,00 een computer aan dan vorderen we het verschil niet terug. U kunt van het verschil bijvoorbeeld een printer of andere benodigdheden kopen.