4 Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen