3 Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen