Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

De definitieve uitslag van de verkiezingen is bekend. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in Ouder-Amstel is door 85% van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. Hieronder zijn de bestanden te vinden die inzicht geven in de gang van zaken tijdens de verkiezing in elk stemlokaal en in de uitslagen per stembureau en kandidaat.

Processen verbaal ingevuld door het briefstembureau (E-1 en E2)

Model E-1 is het model voor het proces-verbaal van de vooropening, model E-2 is het model voor het proces-verbaal voor de stemopneming (de telling).

Proces verbaal Model II

​​​​​Het proces verbaal Model II bestaat uit verschillende bestanden. Het raamwerk van het proces verbaal met daarin de totalen per kandidaat. En de handmatig door de telteams ingevulde aantallen per kandidaat per stembureau.

In de detailgegevens van de verkiezingsuitslag staan alle uitslagen op kandidaats- en stembureauniveau. In het verslag controletelling leest u de controletelling die is uitgevoerd op basis van een controleprotocol. 

uitslagen tweede kamerverkiezingen 2021