Verhuizing doorgeven

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. 

Verhuizing online doorgeven

Wilt u liever persoonlijk op het gemeentehuis uw verhuizing doorgeven, dat kan via:

Afspraak maken 

De volgende personen kunnen de verhuizing doorgeven:

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar;
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld; en
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U kunt uw verhuizing doorgeven:

  • Vanaf 4 weken voor de verhuizing
  • Tot maximaal 5 dagen na de verhuizing

U neemt mee naar uw afspraak:

Uw verhuizing doorgeven aan Waternet

  • Verhuist u binnen of naar Ouder-Amstel, geef dan zelf uw verhuizing door aan Waternet voor uw drinkwater. Dat doet u ook als u naar een andere gemeente verhuist. Ga naar waternet.nl.
  • Voor uw waterschapsbelasting hoeft u uw verhuizing niet aan Waternet door te geven. Geef uw nieuwe adres wel door aan de gemeente. De gemeente stuurt uw gegevens door naar Waternet.