Een klein evenement organiseren

Een klein evenement meldt u uiterlijk 4 weken van tevoren bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u geen evenementenvergunning nodig.

melding klein evenement 

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U meldt een klein evenement bij de gemeente.

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • u veroorzaakt geen geluidsoverlast
 • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
 • hulpdiensten hebben vrije doorgang
Voor grote of kleine evenementen die meer overlast geven voor de omgeving is een vergunning verplicht. Een vergunning kunt u aanvragen op Evenementen organiseren

Een evenement melden is gratis.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Zo organiseert u een klein evenement:

 • u meldt uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

Misschien moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.