Evenementen organiseren

Als u een evenement organiseert, moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier evenementenvergunning (pdf, 387 kB)Een klein evenement moet u minimaal 2 weken vantevoren melden. 

Evenementenbeleid

In Ouder-Amstel is een evenementenbeleid (pdf, 2,96 MB) vastgesteld, waarin locaties zijn aangewezen waar evenementen mogen plaatsvinden. Voor deze locaties zijn specifieke eisen opgesteld waar een evenementenaanvraag aan moet voldoen.

Aanvraag niet compleet
Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen. 

Bijlagen toevoegen
Bij het Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning moet u een aantal bijlagen toevoegen:

  • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
  • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
  • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
  • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 35 Drank- en horecawet worden aangevraagd.  

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dit leest u in de aanvraag. 

Aanvullende vergunningen
Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten. Bijvoorbeeld:

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact
Heeft u vragen dan kunt contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl of telefoon (020) 496 21 21.