Evenementen organiseren

Als u een evenement organiseert, moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u via DigiD of Eherkenning. Een klein evenement moet u minimaal 2 weken vantevoren melden. 

Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt die niet in behandeling genomen. 

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning moet u een aantal bijlagen toevoegen:

  • Draaiboek; met daarin o.a. EHBO, verkeersregelaars, slecht weer scenario, veiligheids- en verkeersplan;
  • Tekening op schaal van het terrein met alle objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling, etc. Vindt het evenement plaats in een gebouw, dan geeft u ook alle aanwezige (nood)voorzieningen aan en brandblusmiddelen;
  • Tekening van de tent met bijbehorende maatvoering en alle objecten inclusief alle aanwezige (nood)voorzieningen;
  • Brandveiligheidscertificaat tent(en);
  • Als er tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank wordt geschonken, dan moet er een ontheffing van Art. 35 Drank- en horecawet worden aangevraagd.  

Afhankelijk van de activiteiten moet u mogelijk nog meer bijlagen toevoegen. Dit leest u in de aanvraag. 

Het kan zijn dat u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een vergunning voor enkele bijkomende activiteiten. Bijvoorbeeld:

In Ouder-Amstel is een evenementenbeleid (pdf, 2,96 MB) vastgesteld, waarin locaties zijn aangewezen waar evenementen mogen plaatsvinden. Voor deze locaties zijn specifieke eisen opgesteld waar een evenementenaanvraag aan moet voldoen.
Wilt u het evenementenbeleid inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Heeft u vragen dan kunt contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl of telefoon (020) 496 21 21.

Logo DigiDAanvraag evenementenvergunning 

Logo eHerkenning Aanvraag evenementenvergunning 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.