Veiligheidsindex regio Amsterdam-Amstelland

De veiligheidsindex brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

Buurten vergelijken

De regio Amsterdam-Amstelland is verdeeld in Amsterdam en vijf regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en bestaat uit 104 buurtcombinaties. Met de index krijgen alle buurten in de regio een cijfer waardoor ze onderling vergelijkbaar worden. De veiligheidsindex bundelt informatie en brengt eenheid in cijfers. In de index zijn tot nu toe de cijfers over 2014 en de eerste vier maanden van 2015 opgenomen.

Drie deelindexen

De vernieuwde index geeft één overall regionaal veiligheidscijfer weer. Dat cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen:

  • Index Criminaliteit: bestaande uit politiecijfers over High Impactcriminaliteit, (zoals overvallen, straatroven en bedreiging) en High Volumecriminaliteit (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal) evenals antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschappen van criminaliteit.
  • Index Onveiligheidsbeleving: gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met onderzoeksvragen over de beleving van (on)veiligheid.
  • Index Overlast: gebaseerd op politiecijfers en antwoorden van respondenten op vragen uit de Veiligheidsmonitor over personenoverlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, geluidsoverlast; en over verloedering, zoals vernielingen en zwerfvuil.

Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt het overall veiligheidsindexcijfer van een buurtcombinatie.

Basisjaar

De index wordt drie keer per jaar berekend en gaat altijd over een periode van twaalf maanden, waarbij 2014 het basisjaar is.

In 2014 is de veiligheidsindex van de regio Amsterdam-Amstelland berekend en het gemiddelde is gesteld op 100. Dit cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen: criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving. Iedere buurt wordt vergeleken met dit gemiddelde en afgezet tegen de basiswaarde 100. Zo is eenvoudig te zien wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid én welke buurten hoger of lager scoren dan het gemiddelde. 

Regionale Veiligheidsindex online

De regionale veiligheidsindex is te raadplegen op: www.amsterdam.nl/veiligheid