Burenoverlast

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat echter niet het geval en kunnen kleine irritaties uitlopen tot een groot meningsverschil.

Beterburen kan u in deze gevallen helpen met buurtbemiddeling. U kunt Beterburen inschakelen voor verschillende soorten van burenoverlast zoals geluidsoverlast, rommel, stank, overlast van dieren of door kinderen en tuinoverlast. 

Gratis buurtbemiddeling voor bewoners Ouder-Amstel

Buurtbemiddeling is voor en door bewoners. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, onafhankelijk en neutraal. De ondersteuning van Beterburen is gratis voor bewoners van Ouder-Amstel.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van Beterburen.nl of bel (085) 902 28 10.