Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

U vraagt het Bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  U betaalt het uittreksel online bij uw aanvraag. Het bewijs krijgt u binnen 7 werkdagen per post thuisgestuurd. 

Hiervoor kunt u online een Afspraak maken.

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Voor een bewijs van in leven zijn moet u zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk naar de gemeente toe.

Een bewijs van in leven zijn kost € 14,50.

Een attestatie de vita of een meertalig modelformulier van een attestatie de vita kost € 15,70.

(tarief 2023)

 

Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aan:

  • U gaat persoonlijk naar de gemeente waarin u verblijft.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
  • U betaalt de kosten bij de aanvraag. Graag met pin betalen