Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan met Digi-D op Uittreksel Basisregistratie Personen. U betaalt het uittreksel online bij uw aanvraag. Het bewijs krijgt u binnen 7 werkdagen per post thuisgestuurd. 

U kunt een bewijs van in leven zijn ook persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Een attestatie de vita moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Maak hiervoor een afspraak of bel met (020) 496 21 21.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Een bewijs van in leven zijn kost € 13,50.

Een attestatie de vita of een meertalig modelformulier van een attestatie de vita kost € 14,30.

(tarief 2022)

Zo vraagt u een bewijs van in leven zijn aan: 

 • Log in met uw DigiD bij de gemeente waarin u woont.
 • Vul de gegevens in.
 • U betaalt het uittreksel online met iDEAL.
 • U krijgt het bewijs van in leven zijn thuisgestuurd.

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

 • U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u verblijft.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
 • U betaalt de kosten bij de aanvraag. Graag met pin betalen.