Echtscheiding melden

U vraagt een echtscheiding aan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De scheiding vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen.

U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u getrouwd bent. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel.  

U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

Om een echtscheiding te melden, heeft u nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • Bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking);
  • Bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.