Historie

De geschiedenis van Ouder-Amstel gaat terug tot in de Middeleeuwen. Ouderkerk is zo’n tweehonderd jaar ouder dan Amsterdam. Tot aan de 14e eeuw was Ouderkerk het bestuurscentrum van Amstelland. Evenals Ouderkerk behoorden Duivendrecht en Waver vroeger bij Utrecht en niet bij Holland. De bisschop van Utrecht verleende concessies aan mensen die het veenmoeras in Amstelland wilden ontwikkelen.

De eerste bewoners van het gebied dat later Ouder- Amstel ging heten, bevonden zich in een drassig veengebied, doorsneden door rivieren en riviertjes. Het veen stak meters boven de waterlopen uit. Om het gebied bewoonbaar te maken was een goede afwatering nodig. Daartoe groef men sloten in het veen, loodrecht op de oevers. Zo ontstond Duivendrecht langs de Amstel, Ouderkerk langs de Amstel en Bullewijk en Waver langs de Oude Waver.

Naam

Van de naam Ouder-Amstel staat vast dat deze al heel oud is en in het verleden luidde: "ame stelle". Dit betekent "plek aan het water". Oorspronkelijk strekte de gemeente zich uit in de polders aan beide zijden van de rivier.

De naam Ouderkerk aan de Amstel is, naar wordt aangenomen, aan het eind van de 13e eeuw ontstaan, nadat in 1278 Nieuwer-Amstel (het huidige Amstelveen) een eigen - nieuwe - kerk kreeg.

Wat betreft Duivendrecht (oorspronkelijk "due vena trajectum") kan de naam een verwijzing zijn naar verbindingen op twee punten in een waterrijk gebied, in zekere zin bepalend voor de infrastructurele ontwikkelingen aldaar in de loop der eeuwen.

Waver (van Wavere) zou "viswater" kunnen betekenen.

Wapen en vlag

wapen ouder-amstel  Op 26 juni 1816 werd aan de gemeente Ouder-Amstel door de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage het wapen verleend. Bij het toekenningsbesluit werd de volgende omschrijving gegeven: "zijnde van keel beladen met twee fascen van sabel, op welker eerste drie en op welker tweede twee sautoirs alle van zilver." Hoewel dit indertijd niet in de omschrijving is opgenomen, kan van de kroon op het wapen nog worden gezegd dat de hoofdband hiervan uit drie bladeren en twee trossen van drie parels bestaat. Dit laatste werd in 1980 nog eens officieel door de Hoge Raad van Adel bevestigd. 
   
vlag ouder-amstel Op 14 november 1961 stelde de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel officieel een gemeentevlag vast. Ten aanzien van het gemaakte ontwerp hiervoor vroeg het college van burgemeester en wethouders bij brief van 24 juli 1961 advies aan de Hoge Raad van Adel. Dit college deelde op 23 augustus 1961 mee, dat de samenstelling van het gemeentewapen zich zeer goed leende voor de vaststelling van een identieke vlag. De omschrijving van de vlag is als volgt: "Rechthoekig, bestaande uit vijf horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren: -van boven naar beneden- rood, zwart, rood, zwart en rood. Op de bovenste zwarte baan zijn drie witte St. Andrieskruisen aangebracht en op de benedenste zwarte baan twee".

Gemeentehuis

Momenteel kent de gemeente Ouder-Amstel haar vierde gemeentehuis (vroeger Rechthuijs). Het tweede Rechthuijs dateert van 1657. Op 5 augustus 1873 werd het derde "gemeentehuis" geopend. Het hedendaagse gemeentehuis werd op 12 maart 1981 in gebruik genomen. In 2005/2006 is het gemeentehuis uitgebreid met een vleugel, die de nieuwe voorzijde van het gemeentehuis vormt.

gemeentehuis

Digitale monumentenkaart

Ouder-Amstel kent vele monumenten en bijzondere gebouwen. Op Monumentenouderamstel.nl vind u een digitale monumentenkaart van Ouder-Amstel. Deze website van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel brengt niet alleen de monumenten in de gemeente in kaart, maar beschrijft ook alle andere, bijzondere objecten.